Cristin-prosjekt-ID: 404098
Sist endret: 7. november 2013, 09:36

Cristin-prosjekt-ID: 404098
Sist endret: 7. november 2013, 09:36
Prosjekt

Fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Harstad. Godkjent av Studieutvalget 30. september 2004.

prosjektleder

Monica Bjerklund
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag • Andre helsefag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. september 2004 Slutt: 30. juni 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Harstad. Godkjent av Studieutvalget 30. september 2004.

Sammendrag

Ansvarlig for utarbeidelse av ny fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Vitenskapelig sammendrag

Ansvarlig for utarbeidelse av ny fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Monica Bjerklund

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1