Cristin-prosjekt-ID: 404109

Cristin-prosjekt-ID: 404109
Prosjekt

Kildesortert humanurin - gjødselressurs og miljøtiltak

prosjektleder

Thomas Cottis
ved Institutt for jordbruksfag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for jordbruksfag ved Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 1998 Slutt: 1. april 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kildesortert humanurin - gjødselressurs og miljøtiltak

Sammendrag

Kildesortert humanurin kan brukes som gjødsel i jordbruket. Prosjektet tar sikte på å teste ut dette under norske forhold. Det skal videre gjøres en teoretisk betraktning av miljøeffekter av å innføre kildesortering av human urin i større skala.

Vitenskapelig sammendrag

Kildesortert humanurin kan brukes som gjødsel i jordbruket. Prosjektet tar sikte på å teste ut dette under norske forhold. Det skal videre gjøres en teoretisk betraktning av miljøeffekter av å innføre kildesortering av human urin i større skala.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Cottis

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for jordbruksfag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1