Cristin-prosjekt-ID: 404117
Sist endret: 25. november 2013 21:24
Cristin-prosjekt-ID: 404117
Sist endret: 25. november 2013 21:24
Prosjekt

Pedagogisk ledelse i videregående skole

prosjektleder

Jan Merok Paulsen
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 1998 Slutt: 31. juli 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pedagogisk ledelse i videregående skole

Sammendrag

Prosjektets problemstillinger er knyttet til hvordan pedagogisk ledelse i videregående skole formelt organiseres og hvordan denne ledelsesfunksjonen utøves i praksis. Per juli 2000 foreligger følgende rapporter: Jan Merok Paulsen (1999): Mellomledelse i skolen. Mellomlederroller i kommunesektoren, kunnskapsbedrifter og i skolesystemet.Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 26. Jan Merok Paulsen (1999): Mellomledelse i videregående skole. Ledelsesorganisering i videregående skole. Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 27. Jan Merok Paulsen (1999): Mellomledelse i videregående skole. Casestudier i Møre og Romsdag. Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 28. Åsmund Dimmen (1999): Pedagogisk ledelse. Sammendrag fra fire prosjekter. Hønefoss, Høgskoleni Buskerud, Arbeidsnotat nr 29. Jan Merok Paulsen (1999): Organisasjonsutvikling og ledelse i de videregående skolene i Hedmark. Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 32. Åsmund Dimmen (2000): Ledelsesorganisering og pedagogisk ledelse. Evaluering av mellomlederordningen i de videregående skoler i Buskerud. Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 35.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets problemstillinger er knyttet til hvordan pedagogisk ledelse i videregående skole formelt organiseres og hvordan denne ledelsesfunksjonen utøves i praksis. Per juli 2000 foreligger følgende rapporter: Jan Merok Paulsen (1999): Mellomledelse i skolen. Mellomlederroller i kommunesektoren, kunnskapsbedrifter og i skolesystemet.Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 26. Jan Merok Paulsen (1999): Mellomledelse i videregående skole. Ledelsesorganisering i videregående skole. Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 27. Jan Merok Paulsen (1999): Mellomledelse i videregående skole. Casestudier i Møre og Romsdag. Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 28. Åsmund Dimmen (1999): Pedagogisk ledelse. Sammendrag fra fire prosjekter. Hønefoss, Høgskoleni Buskerud, Arbeidsnotat nr 29. Jan Merok Paulsen (1999): Organisasjonsutvikling og ledelse i de videregående skolene i Hedmark. Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 32. Åsmund Dimmen (2000): Ledelsesorganisering og pedagogisk ledelse. Evaluering av mellomlederordningen i de videregående skoler i Buskerud. Hønefoss, Høgskolen i Buskerud, Arbeidsnotat nr 35.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Merok Paulsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1