Cristin-prosjekt-ID: 404170
Sist endret: 10. desember 2013 09:28

Cristin-prosjekt-ID: 404170
Sist endret: 10. desember 2013 09:28
Prosjekt

Hjort i Telemark

prosjektleder

Olav Rosef
ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet
 • Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi

Emneord

Norge • GPS • Migrasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 1. januar 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjort i Telemark

Sammendrag

Etter at hjorten (Cervus elaphus) dukket opp igjen i Telemark i 70-tallene økte bestanden raskt. Skogsskader på den ene siden og økte jaktinteresser på den andre siden genererer en konflikt som krever mer kunnskap om hjortens populasjonsdynamikk og landskapsbruk. Prosjektet bruker GPS- og GIS-teknologi til å undersøke hjortenes trekkmønster og valg av vinter- og sommerområde.

Vitenskapelig sammendrag

Etter at hjorten (Cervus elaphus) dukket opp igjen i Telemark i 70-tallene økte bestanden raskt. Skogsskader på den ene siden og økte jaktinteresser på den andre siden genererer en konflikt som krever mer kunnskap om hjortens populasjonsdynamikk og landskapsbruk. Prosjektet bruker GPS- og GIS-teknologi til å undersøke hjortenes trekkmønster og valg av vinter- og sommerområde.

Tittel

Red deer in Telemark, Norway

Sammendrag

Since their re-appearance in the inland of southern Norway in the 1970's, red deer (Cerphus elaphus) rapidly increased in numbers. Increasing forest damages on one side and the hunters' heightened interest in red deer harvest on the other, generates conflicts that demand more knowledge on red deer population dynamics and landscape use. The project uses GPS and GIS technology to study red deer migration patterns and selection of winter and summer ranges.

Vitenskapelig sammendrag

Since their re-appearance in the inland of southern Norway in the 1970's, red deer (Cerphus elaphus) rapidly increased in numbers. Increasing forest damages on one side and the hunters' heightened interest in red deer harvest on the other, generates conflicts that demand more knowledge on red deer population dynamics and landscape use. The project uses GPS and GIS technology to study red deer migration patterns and selection of winter and summer ranges.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Rosef

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jostein Sageie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Barbara Zimmermann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Petter Wabakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Torstein Storaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

GPS på dyr: Teknologi og nytt fra forskningen.

Zimmermann, Barbara. 2004, utenTitteltekst. HINNPopulærvitenskapelig foredrag

Where to go next? Spatio-temporal analysis of animal movement patterns.

Zimmermann, Barbara. 2002, Biologiseminar. HINNPoster

GPS-teknologi på dyr: et nytt redskap innen forskning og forvaltning.

Zimmermann, Barbara. 2002, utenTitteltekst. HINNPopulærvitenskapelig foredrag

Radiotelemetri i teori og praksis Radiotelemetry in theory and practice.

Zimmermann, Barbara. 2002, utenTitteltekst. HINNVitenskapelig foredrag

Modelling resource utilisation of temporally irregular and spatially autocorrelated GPS data of red deer.

Zimmermann, Barbara; Gundersen, Hege; Hjeltnes, Arne; Sageie, Jostein; Rosef, Olav. 2007, The 18th congress of the International Union of Game Biologists IUGB. HINN, USNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »