Cristin-prosjekt-ID: 404205
Sist endret: 2. desember 2013 09:39

Cristin-prosjekt-ID: 404205
Sist endret: 2. desember 2013 09:39
Prosjekt

Gjenbruk og originalitet - Ungdoms bruk av nye medier

prosjektleder

Petter Dyndahl
ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag • Musikkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gjenbruk og originalitet - Ungdoms bruk av nye medier

Sammendrag

Det overordnede perspektivet for dette tverrfaglige prosjektet er forholdet mellom gjenbruk og originalitet i ulike medierelaterte kommunikative og estetiske praksissituasjoner. Det er særlig ungdoms utnyttelse av de digitale mediene til å skape, gjenskape eller resirkulere sine kulturuttrykk som fokuseres; i særlig grad gjelder det musikalske "samplekulturer", nettbaserte språksjangrer og intertekstuelle kommunikasjonsformer. Disse praksisene leder til destabilisering av produsent- og brukerrollene,blant annet ved at de nye mediene framstår som mer "skrivbare" enn tidligere teknologier, og ved at digitaliserte "klippe- og lime-teknikker" muliggjør stor grad av resirkulering av intertekstuelle referanser mellom eksisterende ytringer. Dette skjer gjerne på tvers av mediefromene, som derved utsettes for konvergerende tendenser. Prosjektet har som ambisjon å bidra til teori- og begrepsutvikling på dette faltet med utgangspunkt i humanistiske teoritradisjoner, særlig fra tekstteori, lingvistikk og musikkvitenskap. Et annet aspekt ved prosjektet er å undersøke de nye formene for "kombinatorisk kompetanse" konvergensene kan føre til. Prosjektet består av delprosjektene "Hiphop og samplekultur", "Nettsamtaler og kommunikativ kyndighet", "Digital skriftkyndighet" og "Språklig og tekstlig bevissthet".

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede perspektivet for dette tverrfaglige prosjektet er forholdet mellom gjenbruk og originalitet i ulike medierelaterte kommunikative og estetiske praksissituasjoner. Det er særlig ungdoms utnyttelse av de digitale mediene til å skape, gjenskape eller resirkulere sine kulturuttrykk som fokuseres; i særlig grad gjelder det musikalske "samplekulturer", nettbaserte språksjangrer og intertekstuelle kommunikasjonsformer. Disse praksisene leder til destabilisering av produsent- og brukerrollene,blant annet ved at de nye mediene framstår som mer "skrivbare" enn tidligere teknologier, og ved at digitaliserte "klippe- og lime-teknikker" muliggjør stor grad av resirkulering av intertekstuelle referanser mellom eksisterende ytringer. Dette skjer gjerne på tvers av mediefromene, som derved utsettes for konvergerende tendenser. Prosjektet har som ambisjon å bidra til teori- og begrepsutvikling på dette faltet med utgangspunkt i humanistiske teoritradisjoner, særlig fra tekstteori, lingvistikk og musikkvitenskap. Et annet aspekt ved prosjektet er å undersøke de nye formene for "kombinatorisk kompetanse" konvergensene kan føre til. Prosjektet består av delprosjektene "Hiphop og samplekultur", "Nettsamtaler og kommunikativ kyndighet", "Digital skriftkyndighet" og "Språklig og tekstlig bevissthet".

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Petter Dyndahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Lise Iversen Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Mari Ann Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Lars Anders Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Kulturens Xerox-grad eller remixet autentisitet? Gjenbruk og originalitet i hiphop og samplingkultur.

Dyndahl, Petter. 2005, Oplandske Bokforlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Gjenbruk og originalitet i hiphop og samplingkultur.

Dyndahl, Petter. 2005, Seminar i AKS - Arena for kultur- og språkfag, Høgskolen i Hedmark. HINNPoster

High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk.

Kulbrandstad, Lars Anders; Dyndahl, Petter. 2005, HINNFagbok

Läs- och skrivpraxis framför dataskärmen.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2006, Studentlitteratur AB. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Reading, writing and talking in front of the computer screen - new literacy practices in schools.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2005, Literacy without Boundaries, The 14th European Conference on Reading. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »