Cristin-prosjekt-ID: 404214
Sist endret: 10. desember 2013 09:44

Cristin-prosjekt-ID: 404214
Sist endret: 10. desember 2013 09:44
Prosjekt

Hjort i Hedmark

prosjektleder

Barbara Zimmermann
ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi • Naturressursforvaltning

Emneord

Ledelse • Atferdsøkologi • GPS • Hedmark

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 1. juli 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjort i Hedmark

Sammendrag

Målet med prosjektet er å kartlegge hjortens områdebruk og trekkmønster i Østerdalen for å øke kunnskapen om hjortens etablering i innlandet og hjort-ulv og hjort-elg interaksjoner. Langsiktig vil slik kunnskap tilrettelegge for en tilpasset forvaltning av en ekspanderende hjortebestand Hvert år vil 3-7 hjortehinder bli fanget ved foringsstasjoner i Midt-Østerdal og utstyrt med GPS-mottakere som vil overvåke hjortenes bevegelser i ett år med flere posisjoner per døgn. GPS-mottakerne programmeres slik at de tar posisjoner på tidspunkt når også GPS-mottakerne på ulv (Prosjekt SKANDULV) og på elg (prosjekt Elg som næring) tar posisjoner. Dermed kan vi studere de forskjellige artenes bevegelsesmønsteret i forhold til hverandre, både med tanke på mulig predasjon og konkurranse. Hjortenes habitatsvalg vil kartlegges med hjelp av digitale kart og feltundersøkelser Samarbeidet mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Hedmark står sentralt. På lokalt nivå samarbeider vi med grunneierforeninger, utmarksområder og enkelte grunneiere. Dessuten vil vi stå i nær kontakt med NINAs hjorteprosjekt i Nord-Østerdal.

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å kartlegge hjortens områdebruk og trekkmønster i Østerdalen for å øke kunnskapen om hjortens etablering i innlandet og hjort-ulv og hjort-elg interaksjoner. Langsiktig vil slik kunnskap tilrettelegge for en tilpasset forvaltning av en ekspanderende hjortebestand Hvert år vil 3-7 hjortehinder bli fanget ved foringsstasjoner i Midt-Østerdal og utstyrt med GPS-mottakere som vil overvåke hjortenes bevegelser i ett år med flere posisjoner per døgn. GPS-mottakerne programmeres slik at de tar posisjoner på tidspunkt når også GPS-mottakerne på ulv (Prosjekt SKANDULV) og på elg (prosjekt Elg som næring) tar posisjoner. Dermed kan vi studere de forskjellige artenes bevegelsesmønsteret i forhold til hverandre, både med tanke på mulig predasjon og konkurranse. Hjortenes habitatsvalg vil kartlegges med hjelp av digitale kart og feltundersøkelser Samarbeidet mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Hedmark står sentralt. På lokalt nivå samarbeider vi med grunneierforeninger, utmarksområder og enkelte grunneiere. Dessuten vil vi stå i nær kontakt med NINAs hjorteprosjekt i Nord-Østerdal.

Tittel

Red deer in Hedmark county, south-eastern Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder

Barbara Zimmermann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Hans Christian Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Olav Rosef

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jostein Sageie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Torstein Storaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Hjortens områdebruk: Hvem blir igjen og hvem trekker?

Zimmermann, Barbara; Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle. 2009, Hjortevilt 2009. NIBIO, HINN, UIOPoster

Arealbruk hos hjort, med nye data fra Buskerud.

Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle; Meisingset, Erling L.; Veiberg, Vebjørn; Zimmermann, Barbara. 2010, Hjortevilt 2010. NIBIO, HINN, UIO, NINAPoster

Hjort i Hedmark, GPS på hjort.

Zimmermann, Barbara. 2010, Fagsamling om viltforvaltning i Hedmark. HINNPoster

GPS merkeprosjekter på hjort i Norge.

Zimmermann, Barbara. 2008, utenTitteltekst. HINNPopulærvitenskapelig foredrag

Hjort i Hedmark.

Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Milner, Jos M.; Storaas, Torstein. 2006, Forskningsdagene 2006. HINNPoster
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »