Cristin-prosjekt-ID: 404248
Sist endret: 14. august 2014 11:10
Cristin-prosjekt-ID: 404248
Sist endret: 14. august 2014 11:10
Prosjekt

Bruk av nettbaserte læringsressurser i u-landsundervisningen

prosjektleder

Gerd Nora Wikan
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • Egen institusjon

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emneord

Helsepolitikk Komunikasjon medisin og helse • Læring • Grunnskolen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 31. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av nettbaserte læringsressurser i u-landsundervisningen

Sammendrag

Målet til prosjektet er å øke det faglige innsikten om muligheter og begrensninger i nettbaserte læringsressurser for å oppnå målsettingen ved u-landsundervisningen i skolen. Delmål 1. Evaluere bruk av eksiterende nettressurser i forhold tilkunnskapsmål, engasjementmål og solidaritetsmål 2. Bidra til å utvikle og forbedre eksiterende nettressurser 3. Få kunnskap om muligheter i og begrensninger av bruk av nettbasert undervisningsmateriell i u-landsundervisningen. 4. Øke det pedagogiske personalets innsikt i pedagogisk bruk av nettbaserte læringsressurse Fase 1 Utprøving og forbedring av Globalis.n Vurdere i hvilken grad de nettbaserte læringsmidlene som FN-sambandet utvikler er egnet til å oppfylle læringsmålene foru-landsundervisningen i ungdomsskolen 4 Presentasjon av prosjektet (maks. 20 linjer Dette er et langsiktig prosjekt som har til hensikt å utvikle metoder for å bedre u-landsundervisningen i skolen. I tillegg har det som mål å øke høgskoleansattes innsikt i pedagogisk bruk av nettbaserte læringsressurser. Prosjektet er i studieåret 2003-2004 i den første fasen, dette er en utviklings og pilotfase. Høsten 2003 har vi gjennom et samarbeid med FN-sambandet, skoler i Hedmark og Oppland og studenter på MIK linjen og IT for lærere prøvd ut Globalis.no. Hensikten har vært todelt Vi ønsker at de skal finne svar på følgende to hovedspørsmål 1. Analyse av programme a. Brukervennlighe b. Hvilke pedagogiske prinsipper bygger det p 2. Globalis og lærin a. lage et undervisningsopplegg der globalis inngå b. beskrive hvordan de tar i bruk globalis i undervisningsopplegge c. vurdere graden av måloppfyllels d. vurdere globalis sin rolle i måloppfyllelse I løpet av november 2003 rekner vi å være ferdig med å analysere studentene sitt arbeid i praksis og vil da foreta en førsteoppsummering av denne læringsressursen Den videre framdrift av prosjektet er i samarbeid med skolene og våre studenter å prøve ut mer sammensatte læringsressurser samt direkte nettbasert ko

Vitenskapelig sammendrag

Målet til prosjektet er å øke det faglige innsikten om muligheter og begrensninger i nettbaserte læringsressurser for å oppnå målsettingen ved u-landsundervisningen i skolen. Delmål 1. Evaluere bruk av eksiterende nettressurser i forhold tilkunnskapsmål, engasjementmål og solidaritetsmål 2. Bidra til å utvikle og forbedre eksiterende nettressurser 3. Få kunnskap om muligheter i og begrensninger av bruk av nettbasert undervisningsmateriell i u-landsundervisningen. 4. Øke det pedagogiske personalets innsikt i pedagogisk bruk av nettbaserte læringsressurse Fase 1 Utprøving og forbedring av Globalis.n Vurdere i hvilken grad de nettbaserte læringsmidlene som FN-sambandet utvikler er egnet til å oppfylle læringsmålene foru-landsundervisningen i ungdomsskolen 4 Presentasjon av prosjektet (maks. 20 linjer Dette er et langsiktig prosjekt som har til hensikt å utvikle metoder for å bedre u-landsundervisningen i skolen. I tillegg har det som mål å øke høgskoleansattes innsikt i pedagogisk bruk av nettbaserte læringsressurser. Prosjektet er i studieåret 2003-2004 i den første fasen, dette er en utviklings og pilotfase. Høsten 2003 har vi gjennom et samarbeid med FN-sambandet, skoler i Hedmark og Oppland og studenter på MIK linjen og IT for lærere prøvd ut Globalis.no. Hensikten har vært todelt Vi ønsker at de skal finne svar på følgende to hovedspørsmål 1. Analyse av programme a. Brukervennlighe b. Hvilke pedagogiske prinsipper bygger det p 2. Globalis og lærin a. lage et undervisningsopplegg der globalis inngå b. beskrive hvordan de tar i bruk globalis i undervisningsopplegge c. vurdere graden av måloppfyllels d. vurdere globalis sin rolle i måloppfyllelse I løpet av november 2003 rekner vi å være ferdig med å analysere studentene sitt arbeid i praksis og vil da foreta en førsteoppsummering av denne læringsressursen Den videre framdrift av prosjektet er i samarbeid med skolene og våre studenter å prøve ut mer sammensatte læringsressurser samt direkte nettbasert ko

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Nora Wikan

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Terje Mølster

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

Rafael Hope

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Multimedier i global læring.

Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd. 2006, HINNRapport

Digitale medier i global læring : erfaringer med Globalis Digital Media in Global Learning : lessons from Globalis.

Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd. 2004, HINNRapport
1 - 2 av 2