Cristin-prosjekt-ID: 404286
Sist endret: 12. februar 2016, 15:02

Cristin-prosjekt-ID: 404286
Sist endret: 12. februar 2016, 15:02
Prosjekt

Skolestart for minoritetselever : kartlegging av minoritetsspråklige 6-åringers språkferdigheter

prosjektleder

Gunhild Tveit Randen
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emneord

Kartlegging • Norsk som andrespråk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skolestart for minoritetselever : kartlegging av minoritetsspråklige 6-åringers språkferdigheter

Sammendrag

Skolestart for minoritetselever : kartlegging av minoritetsspråklige 6-åringers språkferdigheter

Vitenskapelig sammendrag

Skolestart for minoritetselever : kartlegging av minoritetsspråklige 6-åringers språkferdigheter

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunhild Tveit Randen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1