Cristin-prosjekt-ID: 404287
Sist endret: 2. desember 2013 12:16

Cristin-prosjekt-ID: 404287
Sist endret: 2. desember 2013 12:16
Prosjekt

Hiphop og ungdomskultur i lokalt og globalt perspektiv

prosjektleder

Petter Dyndahl
ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap

Emneord

Ungdomskultur • Populærmusikkforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 1. oktober 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hiphop og ungdomskultur i lokalt og globalt perspektiv

Sammendrag

Dette prosjektet har som tema hvordan en afrikansk-amerikansk ungdoms- og subkultur som etter hvert har blitt et vesentlig element i global mediekultur, utgjør råmateriale for estetisk og sosiokulturell praksis med regional og lokal forankring og særtrekk over hele verden – også i Norge.I rådende diskurser omkring hiphop har en gjerne hatt som forutsetning at dette representerer noen dominerende kulturelle tendenser og uttrykksett, som det gjelder å kopiere eller å tilpasse seg best mulig. I dette prosjektet vil imidlertid utgangspunktet være at de lokale resepsjoner av globale modeller innebærer et vesentlig element av aktiv situering og rekontekstualisering i forhold til musikalske, språklige og kulturelle særtrekk. Med andre ord vil det si at kulturelle, estetiske og språklige fenomener av afroamerikansk eller globalt opphav blir tatt i besittelse og integrert i nye, lokale sosiokulturelle kontekster.Prosjektets hovedmål er å bidra til forståelsen av ungdoms kulturutvikling i et perspektiv som erkjenner og identifiserer både globale mønstre og lokale særtrekk, og som på samme tid har innreflektert den integrerte, diskursive sammenhengen mellom disse nivåene – slik det for eksempel kan uttrykkes i begrepskonstruksjonen "det glokale". Hovedmålet søkes innfridd gjennom tre samvirkende delmål:* Prosjektet skal gjennomføre og publisere studier og analyser av lokal hiphop, hvor det legges vekt på forskjeller og likheter mellom internasjonale medieprodukter og lokale uttrykksformer når detgjelder sampling-, tekst- og språkpraksis. * Prosjektet skal bidra til teoretisk og begrepsmessig utvikling innen et tverrfaglig forskningsfelt som blant annet omfatter musikkvitenskap, medie- og kulturteori, lingvistikk og tekstteori.* Prosjektet skal bidra til å utvikle internasjonale forskernettverk innen feltet, slik det allerede er etablert en ansats gjennom forskerkonferansen "High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk", som ble avholdt ved Høgskolen i Hedmark i november 2003, med Lars Anders Kulbrandstad og undertegnede som fagli

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet har som tema hvordan en afrikansk-amerikansk ungdoms- og subkultur som etter hvert har blitt et vesentlig element i global mediekultur, utgjør råmateriale for estetisk og sosiokulturell praksis med regional og lokal forankring og særtrekk over hele verden – også i Norge.I rådende diskurser omkring hiphop har en gjerne hatt som forutsetning at dette representerer noen dominerende kulturelle tendenser og uttrykksett, som det gjelder å kopiere eller å tilpasse seg best mulig. I dette prosjektet vil imidlertid utgangspunktet være at de lokale resepsjoner av globale modeller innebærer et vesentlig element av aktiv situering og rekontekstualisering i forhold til musikalske, språklige og kulturelle særtrekk. Med andre ord vil det si at kulturelle, estetiske og språklige fenomener av afroamerikansk eller globalt opphav blir tatt i besittelse og integrert i nye, lokale sosiokulturelle kontekster.Prosjektets hovedmål er å bidra til forståelsen av ungdoms kulturutvikling i et perspektiv som erkjenner og identifiserer både globale mønstre og lokale særtrekk, og som på samme tid har innreflektert den integrerte, diskursive sammenhengen mellom disse nivåene – slik det for eksempel kan uttrykkes i begrepskonstruksjonen "det glokale". Hovedmålet søkes innfridd gjennom tre samvirkende delmål:* Prosjektet skal gjennomføre og publisere studier og analyser av lokal hiphop, hvor det legges vekt på forskjeller og likheter mellom internasjonale medieprodukter og lokale uttrykksformer når detgjelder sampling-, tekst- og språkpraksis. * Prosjektet skal bidra til teoretisk og begrepsmessig utvikling innen et tverrfaglig forskningsfelt som blant annet omfatter musikkvitenskap, medie- og kulturteori, lingvistikk og tekstteori.* Prosjektet skal bidra til å utvikle internasjonale forskernettverk innen feltet, slik det allerede er etablert en ansats gjennom forskerkonferansen "High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk", som ble avholdt ved Høgskolen i Hedmark i november 2003, med Lars Anders Kulbrandstad og undertegnede som fagli

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Petter Dyndahl

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Negotiating the cultural aesthetics of Norwegian hip-hop.

Dyndahl, Petter. 2010, CDIME 10 ? Tenth International Conference on Cultural Diversity in Music Education. HINNVitenskapelig foredrag

Funicular Vernaculars Making Glocal Noise. "Roots/routes" perspectives on north Norwegian hip-hop and rap music.

Dyndahl, Petter. 2009, Performa ?09 ? Encontros de Investigação em Performance. HINNVitenskapelig foredrag

Negotiating the "roots/routes" of authenticity and identity in Nordic hip-hop.

Dyndahl, Petter. 2009, Finnish Journal of Music Education. HINNVitenskapelig artikkel

Authenticity, glocalization, and identity in hip-hop.

Dyndahl, Petter. 2008, Globalisation and Identity in Music Education. HINNVitenskapelig foredrag

Norsk hiphop i verden : om konstruksjon av glokal identitet i hiphop og rap.

Dyndahl, Petter. 2008, Aarhus Universitetsforlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »