Cristin-prosjekt-ID: 404288
Sist endret: 2. desember 2013, 12:17

Cristin-prosjekt-ID: 404288
Sist endret: 2. desember 2013, 12:17
Prosjekt

"Refleksjoner over religiøs og livssynsmessig pluralitet i det flerkulturelle klasserommet", delprosjekt under prosjektet "Lærerutdanning som del av multikulturell nasjonsbygging: En interdisiplinær tilnærming"

prosjektleder

Sidsel Lied
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Pluralitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2004 Slutt: 31. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Refleksjoner over religiøs og livssynsmessig pluralitet i det flerkulturelle klasserommet", delprosjekt under prosjektet "Lærerutdanning som del av multikulturell nasjonsbygging: En interdisiplinær tilnærming"

Sammendrag

Prosjektet har to mål: 1. Å vinne innsikt i hvordan elever i religiøse livssynsskoler brukerfortellinger fra ulike religioner og livssyn i identitetsarbeidet sitt, sammenlignet med elever i norsk offentlig grunnskole. 2. Å finne ut hva som skjer med lærerstudenters multikulturelle og multireligiøse bevissthet når en viktig del av deres KRL-studier består av å analysere og tolke ytringer fra elever i møte med religiøs og livssynsmessig pluralitet

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har to mål: 1. Å vinne innsikt i hvordan elever i religiøse livssynsskoler brukerfortellinger fra ulike religioner og livssyn i identitetsarbeidet sitt, sammenlignet med elever i norsk offentlig grunnskole. 2. Å finne ut hva som skjer med lærerstudenters multikulturelle og multireligiøse bevissthet når en viktig del av deres KRL-studier består av å analysere og tolke ytringer fra elever i møte med religiøs og livssynsmessig pluralitet

Tittel

"Reflections on Religious and Philosophical Plurality in the Multicultural Classroom", part of the project "Teacher Education as a Part of Multicultural Nation Building: An Interdisciplinary Approach"

Sammendrag

The project has two main purposes: 1. Gain insight in how pupils in private religious elementary schools use narratives from different religions and world views in their identity-work, compared to pupils in public elementary schools. 2. Find out what happens to teacher students' multicultural and multireligious awareness, when a significant part of their KRL-studies consists of analysing and interpreting utterances from pupils meeting religious and philosophical plurality

Vitenskapelig sammendrag

The project has two main purposes: 1. Gain insight in how pupils in private religious elementary schools use narratives from different religions and world views in their identity-work, compared to pupils in public elementary schools. 2. Find out what happens to teacher students' multicultural and multireligious awareness, when a significant part of their KRL-studies consists of analysing and interpreting utterances from pupils meeting religious and philosophical plurality

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sidsel Lied

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Students in Research.

Lied, Sidsel. 2010, International Seminar on Religious Educations and Values (ISREV) XVII. HINNVitenskapelig foredrag

RLE-faget og dobbeltsidig kvalitativ differensiering.

Lied, Sidsel; Engen, Thor Ola. 2010, Tapir Akademisk Forlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Sheltered from plurality.

Lied, Sidsel. 2009, Waxmann Verlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Tolking av elevytringer med fokus på metode.

Lied, Sidsel. 2008, utenTitteltekst. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »