Cristin-prosjekt-ID: 404309
Sist endret: 3. desember 2013 21:29

Cristin-prosjekt-ID: 404309
Sist endret: 3. desember 2013 21:29
Prosjekt

Norsk skolelederutdanning i et komparativt perspektiv – utforskning av skolelederutdanning i Norge, UK, US og Frankrike

prosjektleder

Jan Merok Paulsen
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 30. juni 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk skolelederutdanning i et komparativt perspektiv – utforskning av skolelederutdanning i Norge, UK, US og Frankrike

Sammendrag

Doktorgradsprosjektet mitt er en del av forskningsprosjektet HEAD, hvis formål i korte trekk er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om virkningene av norsk skolelederutdanning. Prosjektet HEAD er et komparativt forskningsprosjekt, som sammenligner skolelederutdanning i Norge, UK, US og Frankrike, og prosjektperioden er 2004-2007. I prosjektstaben inngår professor Anne Welle-Strand (Handelshøyskolen BI), professor Arild Tjeldvoll (Universitetet i Oslo) og dr.studentene Jan Merok Paulsen og Christopher David Wales. Prosjektet bygger på en verdikjede tenkning, der skoleledelsens profesjonelle kvalitet anses å påvirke skolenes kunnskapsproduksjon, - både med hensyn til kvaliteten på elevenes læring, og dessuten også i forhold til skolenes kapasitet evner som lærende organisasjoner. En slik antagelse er godt fundamentert i internasjonal forskning skoleledelse. Prosjektet bygger videre på dette grunnlaget, og har som overordnet forskningsmål å kartlegge virkningene av norsk skolelederutdanning i en slik kunnskapsbasert verdikjede. Min problemstilling fokuserer primært på hvordan norsk skolelederutdanning kan bidra til å utvikle skoler som ’lærende organisasjoner’. Det omfatter både kunnskapsgenerering blant elevene og lærerne. Jeg vil fokusere i hvilken grad, og eventuelt hvordan, lederutdanning bidrar til å øke skolenes læringskapasitet. Jeg vil anvende en organisasjonsteoretisk tilnærming til læring, hvilket innebærer at jeg bruker teori om læring i organisasjoner som rammeverk for utforskningen. Datainnsamling vil foregå i 2005. Alle deler av selve forskerutdannelsen, slik som dr.grads kurser, er utført. Veileder for mitt dr.grads prosjekt er professor Anne Welle-Strand.

Vitenskapelig sammendrag

Doktorgradsprosjektet mitt er en del av forskningsprosjektet HEAD, hvis formål i korte trekk er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om virkningene av norsk skolelederutdanning. Prosjektet HEAD er et komparativt forskningsprosjekt, som sammenligner skolelederutdanning i Norge, UK, US og Frankrike, og prosjektperioden er 2004-2007. I prosjektstaben inngår professor Anne Welle-Strand (Handelshøyskolen BI), professor Arild Tjeldvoll (Universitetet i Oslo) og dr.studentene Jan Merok Paulsen og Christopher David Wales. Prosjektet bygger på en verdikjede tenkning, der skoleledelsens profesjonelle kvalitet anses å påvirke skolenes kunnskapsproduksjon, - både med hensyn til kvaliteten på elevenes læring, og dessuten også i forhold til skolenes kapasitet evner som lærende organisasjoner. En slik antagelse er godt fundamentert i internasjonal forskning skoleledelse. Prosjektet bygger videre på dette grunnlaget, og har som overordnet forskningsmål å kartlegge virkningene av norsk skolelederutdanning i en slik kunnskapsbasert verdikjede. Min problemstilling fokuserer primært på hvordan norsk skolelederutdanning kan bidra til å utvikle skoler som ’lærende organisasjoner’. Det omfatter både kunnskapsgenerering blant elevene og lærerne. Jeg vil fokusere i hvilken grad, og eventuelt hvordan, lederutdanning bidrar til å øke skolenes læringskapasitet. Jeg vil anvende en organisasjonsteoretisk tilnærming til læring, hvilket innebærer at jeg bruker teori om læring i organisasjoner som rammeverk for utforskningen. Datainnsamling vil foregå i 2005. Alle deler av selve forskerutdannelsen, slik som dr.grads kurser, er utført. Veileder for mitt dr.grads prosjekt er professor Anne Welle-Strand.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Merok Paulsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1