Cristin-prosjekt-ID: 404317
Sist endret: 10. desember 2013, 11:19

Cristin-prosjekt-ID: 404317
Sist endret: 10. desember 2013, 11:19
Prosjekt

Voksne funksjonshemmedes læring, skandinavisk innsats i takt eller utakt - en kartlegging i innovativt perspektiv 2004-2005

prosjektleder

Anne Thorbjørnsen
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Oslo ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emneord

Innovasjon • Spesialundervisning • Nettverk • Skandinavia

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2004 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Voksne funksjonshemmedes læring, skandinavisk innsats i takt eller utakt - en kartlegging i innovativt perspektiv 2004-2005

Sammendrag

Voksne funksjonshemmedes læring, skandinavisk innsats i takt eller utakt - en kartlegging i innovativt perspektiv 2004-200 Prosjektet er et skandinavisk samarbeid mellom Forstandersamrådet i Danmark, Interesseorganisasjonen for KommunalVoksenopplæring i Norge (IKVO) og Riksföreningen Särvuxpedagogerna (Särvux) i Sverige Prosjektet har et innovativt perspektiv. Målet er å kunne bidra til et kvalitativt bedre tilbud til voksne funksjonshemmede i Skandinavia gjennom en kartlegging av organisatoriske og pedagogiske likheter og ulikheter i spesialundervisningen i Sverige, Danmark og Norge. Dagens skandinaviske spesialundervisningstilbud til voksne funksjonshemmede skal analyseres opp mot brukernes behov, slik at mulige veivalg for endringer og videre utvikling kan skisseres. Områdene som skal kartlegges er følgende • Historisk bakgrunn • Lovgrunnlag, finansiering, organisering, målgrupper, formelle og faglige krav til de tilsatte • Pedagogisk idégrunnlag, planverk, innhold, metoder • Utviklingsretning og innovasjonsmulighete Dette er en nettbasert kvantitativ undersøkelse. Metodisk er det valgt et design som vil gi grunnlag både for kartlegging og analyse, også analyse i dybden. Det legges opp til en metodetriangulering hvor det først foretas dokumentstudier i forhold til lovverk og historiske kilder, deretter vil det blir en kvantitativ nettsurvey-undersøkelse for å få et overblikk over de organisatoriske og formelle faglige forhold. Tilslutt vil det i samarbeid med de skandinaviske organisasjonene bli foretatt et utvalg av skoler hvor det vil bli foretatt case studies. Undersøkelsens resultater skal formidles til brukere, beslutningstagere, ledere og faglig tilsatte som er involvert i undervisningen av voksne funksjonshemmede. Fagmiljøer som arbeider med forskning og utdanning av relevant fagpersonale er også mål for formidling. I prosjektets innovativt perspektiv er det av avgjørende betydning at de resultater som skal formidles ikke bare er forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter, men at de også har som siktemål å kunne

Vitenskapelig sammendrag

Voksne funksjonshemmedes læring, skandinavisk innsats i takt eller utakt - en kartlegging i innovativt perspektiv 2004-200 Prosjektet er et skandinavisk samarbeid mellom Forstandersamrådet i Danmark, Interesseorganisasjonen for KommunalVoksenopplæring i Norge (IKVO) og Riksföreningen Särvuxpedagogerna (Särvux) i Sverige Prosjektet har et innovativt perspektiv. Målet er å kunne bidra til et kvalitativt bedre tilbud til voksne funksjonshemmede i Skandinavia gjennom en kartlegging av organisatoriske og pedagogiske likheter og ulikheter i spesialundervisningen i Sverige, Danmark og Norge. Dagens skandinaviske spesialundervisningstilbud til voksne funksjonshemmede skal analyseres opp mot brukernes behov, slik at mulige veivalg for endringer og videre utvikling kan skisseres. Områdene som skal kartlegges er følgende • Historisk bakgrunn • Lovgrunnlag, finansiering, organisering, målgrupper, formelle og faglige krav til de tilsatte • Pedagogisk idégrunnlag, planverk, innhold, metoder • Utviklingsretning og innovasjonsmulighete Dette er en nettbasert kvantitativ undersøkelse. Metodisk er det valgt et design som vil gi grunnlag både for kartlegging og analyse, også analyse i dybden. Det legges opp til en metodetriangulering hvor det først foretas dokumentstudier i forhold til lovverk og historiske kilder, deretter vil det blir en kvantitativ nettsurvey-undersøkelse for å få et overblikk over de organisatoriske og formelle faglige forhold. Tilslutt vil det i samarbeid med de skandinaviske organisasjonene bli foretatt et utvalg av skoler hvor det vil bli foretatt case studies. Undersøkelsens resultater skal formidles til brukere, beslutningstagere, ledere og faglig tilsatte som er involvert i undervisningen av voksne funksjonshemmede. Fagmiljøer som arbeider med forskning og utdanning av relevant fagpersonale er også mål for formidling. I prosjektets innovativt perspektiv er det av avgjørende betydning at de resultater som skal formidles ikke bare er forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter, men at de også har som siktemål å kunne

Tittel

Convergence or divergence in Scandinavian educational programmes for adults with disabilities: An innovative project 2004-2005

Sammendrag

Convergence or divergence in Scandinavian educational programmes for adults with disabilities: An innovative project This project seeks to establish similarities and differences in Scandinavian educational programmes for adults with disabilities. The ambition is to advance knowledge about the various programmes implemented in the countries, but also to suggest further progress through sharing of experiences. The project is a collaborative effort between Forstanderområdet in Denmark, Kommunal Voksenoplæring in Norway, Riksföreningen Sävuxpedagogerna (Särvux) in Sweden and seeks to improve the educational programmes for adults with disabilities through sharing of experiences and the advance of knowledge. The project focuses on four main linesof investigation - Analysing the historical background for the different programme - Comparing the programmes’ legislative regulations, financial arrangements, organizational setup, staffing and their inclusions of groups. - Comparing the educational programmes’ pedagogical philosophy, policy programme, and its’ scope and ambitions. - Presenting recent developments and potential for innovatio The research design aims at a methodological triangulation by examining relevant documents, conducting a internet based survey of all employees, and finally a case study of selected educational institutions in the three countries. The ambition is to produce a comprehensive status report of the educational policies, but also to conduct in-depth analysis of the varying policies. The result of the study will be presented to all involved parties and participants in the education for adults with disabilities in the three countries. Being a project with innovative ambitions, we will particularly focus on potential innovative practices that can contribute to improving educational programmes for adults with disabilities.

Vitenskapelig sammendrag

Convergence or divergence in Scandinavian educational programmes for adults with disabilities: An innovative project This project seeks to establish similarities and differences in Scandinavian educational programmes for adults with disabilities. The ambition is to advance knowledge about the various programmes implemented in the countries, but also to suggest further progress through sharing of experiences. The project is a collaborative effort between Forstanderområdet in Denmark, Kommunal Voksenoplæring in Norway, Riksföreningen Sävuxpedagogerna (Särvux) in Sweden and seeks to improve the educational programmes for adults with disabilities through sharing of experiences and the advance of knowledge. The project focuses on four main linesof investigation - Analysing the historical background for the different programme - Comparing the programmes’ legislative regulations, financial arrangements, organizational setup, staffing and their inclusions of groups. - Comparing the educational programmes’ pedagogical philosophy, policy programme, and its’ scope and ambitions. - Presenting recent developments and potential for innovatio The research design aims at a methodological triangulation by examining relevant documents, conducting a internet based survey of all employees, and finally a case study of selected educational institutions in the three countries. The ambition is to produce a comprehensive status report of the educational policies, but also to conduct in-depth analysis of the varying policies. The result of the study will be presented to all involved parties and participants in the education for adults with disabilities in the three countries. Being a project with innovative ambitions, we will particularly focus on potential innovative practices that can contribute to improving educational programmes for adults with disabilities.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Thorbjørnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Kjell Skogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo ved Universitetet i Oslo

Jan Tambs-Lyche

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3