Cristin-prosjekt-ID: 404328
Sist endret: 13. august 2014, 15:17

Cristin-prosjekt-ID: 404328
Sist endret: 13. august 2014, 15:17
Prosjekt

Bedret sosialkompetanse i barnehagen gjennom bevisst bruk av anerkjennende kommunikasjon. Holdningsmålene nåes ved bruk av metodene Rollespill og Forumteater.

prosjektleder

Kristin Elisabeth Søby
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2004 Slutt: 30. juni 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedret sosialkompetanse i barnehagen gjennom bevisst bruk av anerkjennende kommunikasjon. Holdningsmålene nåes ved bruk av metodene Rollespill og Forumteater.

Sammendrag

Våren 2004 hospiterte vi i Koppang barnehage der prosjektet ble presentert og vi fikk observere relasjoner mellom personalet og barna,samt ha samtaler med personalet i etterkant der vi drøftet våre funn. Erfaringene fra Koppang barnehage vil bli satt inn i en teoretisk referanseramme Resultatet vi ønsker å oppnå er: Førskolepersonalet skal, ved hjelp av anerkjennende kommunikasjon og bruk av rollespill som metode, utvikle barns sosiale kompetanse. Vi ønsker å prøve ut om bruken av rollespill og Forumteater vil skape forandring i bevisstheten rundt egen kommunikasjon. Ønsket er å prøve ut disse to ulike metodene i Koppang barnehage Teorier om hva sosial kompetanse er gir divergerende svar. Vi må studere ulike teorier i forhold til sosial kompetanse og velge ut de som best kan koples til arbeidet i en norsk barnehage. Vi ønsker å finne de teoriene som kan hjelpe oss i forhold til våre konkrete mål. Et delmål er bevisstgjøring gjennom anerkjennende kommunikasjon som en væremåte/holdning i arbeidet med å utvikle økt sosial kompetanse hos førskolebarna.

Vitenskapelig sammendrag

Våren 2004 hospiterte vi i Koppang barnehage der prosjektet ble presentert og vi fikk observere relasjoner mellom personalet og barna,samt ha samtaler med personalet i etterkant der vi drøftet våre funn. Erfaringene fra Koppang barnehage vil bli satt inn i en teoretisk referanseramme Resultatet vi ønsker å oppnå er: Førskolepersonalet skal, ved hjelp av anerkjennende kommunikasjon og bruk av rollespill som metode, utvikle barns sosiale kompetanse. Vi ønsker å prøve ut om bruken av rollespill og Forumteater vil skape forandring i bevisstheten rundt egen kommunikasjon. Ønsket er å prøve ut disse to ulike metodene i Koppang barnehage Teorier om hva sosial kompetanse er gir divergerende svar. Vi må studere ulike teorier i forhold til sosial kompetanse og velge ut de som best kan koples til arbeidet i en norsk barnehage. Vi ønsker å finne de teoriene som kan hjelpe oss i forhold til våre konkrete mål. Et delmål er bevisstgjøring gjennom anerkjennende kommunikasjon som en væremåte/holdning i arbeidet med å utvikle økt sosial kompetanse hos førskolebarna.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Elisabeth Søby

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Kristina Diseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Se barnet på ny.

Diseth, Kristina; Søby, Kristin Elisabeth. 2005, DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. HINNVitenskapelig artikkel

Handling gir innsikt. Forumteater som metode til økt bevissthet og selvinnsikt.

Diseth, Kristina; Søby, Kristin Elisabeth. 2005, ?. HINNFagartikkel
1 - 2 av 2