Cristin-prosjekt-ID: 404340
Sist endret: 29. november 2013, 14:02

Cristin-prosjekt-ID: 404340
Sist endret: 29. november 2013, 14:02
Prosjekt

Lærerutdanningas bidrag til multikulturell nasjonsbygging: En flerfaglig tilnærming

prosjektleder

Thor Ola Engen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Språkvitenskapelige fag • Religionsvitenskap, religionshistorie

Emneord

Multikulturalisme • Lærerutdanning • Nasjonsbygging • Kulturelt mangfold

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærerutdanningas bidrag til multikulturell nasjonsbygging: En flerfaglig tilnærming

Sammendrag

Lærerutdanningas bidrag til multikulturell nasjonsbygging er et flerfaglig prosjekt som tar sikte på å utvikle en strategi for en lærerutdanning som er egnet til å utdanne lærere med kompetanse til å virke på en profesjonell måte i en multikulturell barnehage/skole i et multikulturelt samfunn. Prosjektet søker å utvikle en flerdisiplinær eller flerfaglig kompetanse hos lærere basert foreløpig på fagene norsk, KRL og pedagogikk i førskole- og allmennlærerutdanninga, der multikulturell nasjonsbygging er det overgripende perspektivet.

Vitenskapelig sammendrag

Lærerutdanningas bidrag til multikulturell nasjonsbygging er et flerfaglig prosjekt som tar sikte på å utvikle en strategi for en lærerutdanning som er egnet til å utdanne lærere med kompetanse til å virke på en profesjonell måte i en multikulturell barnehage/skole i et multikulturelt samfunn. Prosjektet søker å utvikle en flerdisiplinær eller flerfaglig kompetanse hos lærere basert foreløpig på fagene norsk, KRL og pedagogikk i førskole- og allmennlærerutdanninga, der multikulturell nasjonsbygging er det overgripende perspektivet.

Tittel

Teacher Education as Part of Multicultural Nation Building: An Interdisciplinary Approach

Sammendrag

Teacher Education in a Multicultural Society is an interdisciplinary project aiming to establish a research-based strategy for the construction of a teacher education which will cultivate proficiency in teachers for educating children as competent citizens of a multicultural society. It seeks to develop a broad crossdisciplinary research-based multicultural competence within three core disciplines of teacher education including pre-school education.

Vitenskapelig sammendrag

Teacher Education in a Multicultural Society is an interdisciplinary project aiming to establish a research-based strategy for the construction of a teacher education which will cultivate proficiency in teachers for educating children as competent citizens of a multicultural society. It seeks to develop a broad crossdisciplinary research-based multicultural competence within three core disciplines of teacher education including pre-school education.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thor Ola Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Thor Andre Skrefsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Anne Skaret

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Sidsel Lied

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Lars Anders Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Forberedt respons til Dr. Paul McQuillan's paper "Who's coming to school today?".

Lied, Sidsel. 2010, ISREV XVII: Religious Education and Freedom of Religion and Belief. HINNVitenskapelig foredrag

Dialogbegrepet i en flerkulturell lærerutdanning.

Skrefsrud, Thor André. 2010, Det flerkulturelle perspektivet i grunnskolelærerutdanningene. Vitenskapelig foredrag

Intercultural Dialogue as a Blind Spot - How to Discover it?

Skrefsrud, Thor André. 2010, Linguistic and Cultural Encounters: Explorations in Scotland and Norway. Vitenskapelig foredrag

Students in Research.

Lied, Sidsel. 2010, International Seminar on Religious Educations and Values (ISREV) XVII. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 79 | Neste | Siste »