Cristin-prosjekt-ID: 404341
Sist endret: 2. desember 2013, 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 404341
Sist endret: 2. desember 2013, 13:50
Prosjekt

Forskningsbasert evaluering av Oslo kommunes prosjekt "Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk - likeverdig utdanning i praksis" og kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring

prosjektleder

Thor Ola Engen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Språkvitenskapelige fag

Emneord

Norsk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2005 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningsbasert evaluering av Oslo kommunes prosjekt "Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk - likeverdig utdanning i praksis" og kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring

Sammendrag

Prosjektets formål er tosidig: På den ene sida å evaluere den nye norskopplæringsmodellen i Oslo kommune, på den andre sida å drive kompetanseutvikling blant lærere og ledere i Osloskolen. Følgende problemstillinger er formulert for evalueringsdelen av prosjektet: 1. ?I hvilken grad bidrar det samlede innholdet i det treårige prosjektet ?Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk - likeverdig opplæring i praksis? til å oppfylle prosjektets mål om å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk.? 2. ?Hvilke faktorer (innholdsmessige eller organisatoriske) fremmer eller hemmer graden av måloppnåelse i prosjektet?? Delposjekt 1: Spørreskjemaundersøkelser skoleledere, lærere og elever I????? Delprosjekt 2: Aksjonsforskningsprosjektet: "Klasseromskulturer for språklæring". Formålet er å belyse hvilke organisasjonsformer og arbeidsmåter som gir best utbytte for minoritetsspråklige elever gjennom bruk av felles læreplan i norsk. Delprosjekt 3: Kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er tosidig: På den ene sida å evaluere den nye norskopplæringsmodellen i Oslo kommune, på den andre sida å drive kompetanseutvikling blant lærere og ledere i Osloskolen. Følgende problemstillinger er formulert for evalueringsdelen av prosjektet: 1. ?I hvilken grad bidrar det samlede innholdet i det treårige prosjektet ?Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk - likeverdig opplæring i praksis? til å oppfylle prosjektets mål om å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk.? 2. ?Hvilke faktorer (innholdsmessige eller organisatoriske) fremmer eller hemmer graden av måloppnåelse i prosjektet?? Delposjekt 1: Spørreskjemaundersøkelser skoleledere, lærere og elever I????? Delprosjekt 2: Aksjonsforskningsprosjektet: "Klasseromskulturer for språklæring". Formålet er å belyse hvilke organisasjonsformer og arbeidsmåter som gir best utbytte for minoritetsspråklige elever gjennom bruk av felles læreplan i norsk. Delprosjekt 3: Kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring

Tittel

Reserach based evaluation of the project "Adapted education according to a common curriculum in the subject Norwegian" - and competence development among teachers and school leaders.

Sammendrag

On the one hand the project aims to evaluate the model for teaching Norwegian in the city of Oslo, on the other hand it aims to develop new competences among teachers and school leaders.

Vitenskapelig sammendrag

On the one hand the project aims to evaluate the model for teaching Norwegian in the city of Oslo, on the other hand it aims to develop new competences among teachers and school leaders.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thor Ola Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Lise Iversen Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Lars Anders Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Erna Gjernes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Elin Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Aksjonsforskning i flerspråklige elevgrupper.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas. 2010, Samling for studiet Leseopplæring 2, Universitetet i Stavanger. HINNVitenskapelig foredrag

Klasseromskulturerer for språklæring. Aksjonsforskning i norskopplæring i Oslo kommune.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas. 2009, Strategikonferansen Likeverdig opplæring i praksis. HINNVitenskapelig foredrag

Organiseringsmodeller for leseopplæring og tospråklige elevers literacyutvikling.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas. 2009, Tegn på sprog. HINNPoster

Å rette oppmerksomhet mot ord. En studie av en lærers stillasbygging rundt minoritetsspråklige elevers norskinnlæring.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2008, Den tredje nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »