Cristin-prosjekt-ID: 404396
Sist endret: 3. desember 2013, 12:47

Cristin-prosjekt-ID: 404396
Sist endret: 3. desember 2013, 12:47
Prosjekt

Bedre læringsstrategier i realfag

prosjektleder

Anne Holt
ved Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Skoleutvikling • Læringsstrategier

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2006 Slutt: 31. august 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre læringsstrategier i realfag

Sammendrag

Hovedmålet i prosjekt er å forbedre elevenes læringsstrategier i realfag. Bakgrunnen er at skolene i Nes kommune de siste årene har satt inn betydelige ressurser i matematikk uten at dette har påvirket elevenes prestasjoner. To skoler i Nes kommune er med i prosjektet. Forskningstilnærmingen i prosjektet vil være aksjonsforskning, mer presist praktisk aksjonsforskning. For å måle effekten av de endringene av praksis som dette prosjektet har som siktemål når det gjelder bruk av læringsstrategier, vurderingskultur og oppnådd læring, vil det bli gjennomført kartlegging og innhentes data ved prosjektstart (kartleggingsperioden) og kontinuerlig gjennom prosjektperioden. Datainnsamlingen vil foregå på følgende måter: klasseromsobservasjoner, intervjuer, spørreundersøkelser og testing.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet i prosjekt er å forbedre elevenes læringsstrategier i realfag. Bakgrunnen er at skolene i Nes kommune de siste årene har satt inn betydelige ressurser i matematikk uten at dette har påvirket elevenes prestasjoner. To skoler i Nes kommune er med i prosjektet. Forskningstilnærmingen i prosjektet vil være aksjonsforskning, mer presist praktisk aksjonsforskning. For å måle effekten av de endringene av praksis som dette prosjektet har som siktemål når det gjelder bruk av læringsstrategier, vurderingskultur og oppnådd læring, vil det bli gjennomført kartlegging og innhentes data ved prosjektstart (kartleggingsperioden) og kontinuerlig gjennom prosjektperioden. Datainnsamlingen vil foregå på følgende måter: klasseromsobservasjoner, intervjuer, spørreundersøkelser og testing.

Tittel

Better learning strategies in sience and mathematics

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Holt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet

Bjarte Rom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet

Eskild Narum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet

Per Ivar Kvammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet

Anne Bergliot Øyehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vurdering for læring - eksempler fra naturfag.

Kvammen, Per Ivar. 2010, Fagdag. HINNPoster

Varierte arbeidsmåter i naturfag ? partikkelmodellen som eksempel.

Holt, Anne; Øyehaug, Anne Bergliot. 2010, Fagdag for praksislærere som underviser på mellomtrinnet. HINNPoster

Varierte arbeidsmåter i naturfag ? partikkelmodellen som eksempel.

Holt, Anne; Kvammen, Per Ivar. 2010, Fragdag for praksislærere som underviser på ungdomstrinnet. HINNPoster
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »