Cristin-prosjekt-ID: 404414
Sist endret: 3. desember 2013, 09:53

Cristin-prosjekt-ID: 404414
Sist endret: 3. desember 2013, 09:53
Prosjekt

Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emneord

Tilpasset opplæring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2006 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis

Sammendrag

Prosjektet tilpasset opplæring og pedagogisk praksis skal drives i et nært samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og skoleeiere. Det er organisert som en paraply med fem underprosjekter som tar opp i seg ulike problemstillinger relatert til tilpasset opplæring. Hovedproblemstillingen i prosjektet er relatert til i hvilken grad ulike forhold i den pedagogiske praksis og læringsmiljøet i skolen kan bidra til en realisering av en tilpasset opplæring, og hvordan kan skolen kan iverksette og opprettholde en slik praksis. Delprosjektene er knyttet til områdene; undervisning og læringsutbytte, kollegabasert veiledning, elevvurdering, læreren som leder og samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. Utgangspunktet for FoU-prosjektet er et nasjonalt utviklingsarbeid i ca. 100 grunnskoler fra skolestart høsten 2006. Høgskolen i Hedmark skal foreta en evaluering av arbeidet i disse skolene, og vil knytte dette FoU-prosjektet til denne evalueringen for å anvende praksisfeltet og evalueringsresultatene som grunnlag for FoU-arbeidet. Det er i stor grad lagt opp til at det er skolene og lærerne som skal analysere seg fram til de utfordringene de selv står ovenfor og iverksette de aktuelle endringstiltakene. Forskerne ved høgskolen vil både observere og delta i disse utviklingsprosessene i skolen. I prosjektet vil det bli lagt vekt på å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tilpasset opplæring med særlig vekt på forholdet mellom den pedagogiske innsatsen i skolen og elevenes sosiale og faglige utvikling. Dette skal bidra til å styrke kvaliteten i grunnopplæringen og gjennom dette også bidra til praktisk anvendelse av forskningsresultatene i skolen. I prosjektet skal det videre anvendes prinsipper for endringsarbeid i skolene som har til hensikt å utvikle lærende organisasjonskulturer i skolen. Gjennom prosjektet tas det også sikte på å heve FoU-kompetansen ved høgskolen og hos studentene og slik kunne bidra til en mer forskningsbasert undervisning i lærerutdanningen.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tilpasset opplæring og pedagogisk praksis skal drives i et nært samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og skoleeiere. Det er organisert som en paraply med fem underprosjekter som tar opp i seg ulike problemstillinger relatert til tilpasset opplæring. Hovedproblemstillingen i prosjektet er relatert til i hvilken grad ulike forhold i den pedagogiske praksis og læringsmiljøet i skolen kan bidra til en realisering av en tilpasset opplæring, og hvordan kan skolen kan iverksette og opprettholde en slik praksis. Delprosjektene er knyttet til områdene; undervisning og læringsutbytte, kollegabasert veiledning, elevvurdering, læreren som leder og samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. Utgangspunktet for FoU-prosjektet er et nasjonalt utviklingsarbeid i ca. 100 grunnskoler fra skolestart høsten 2006. Høgskolen i Hedmark skal foreta en evaluering av arbeidet i disse skolene, og vil knytte dette FoU-prosjektet til denne evalueringen for å anvende praksisfeltet og evalueringsresultatene som grunnlag for FoU-arbeidet. Det er i stor grad lagt opp til at det er skolene og lærerne som skal analysere seg fram til de utfordringene de selv står ovenfor og iverksette de aktuelle endringstiltakene. Forskerne ved høgskolen vil både observere og delta i disse utviklingsprosessene i skolen. I prosjektet vil det bli lagt vekt på å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tilpasset opplæring med særlig vekt på forholdet mellom den pedagogiske innsatsen i skolen og elevenes sosiale og faglige utvikling. Dette skal bidra til å styrke kvaliteten i grunnopplæringen og gjennom dette også bidra til praktisk anvendelse av forskningsresultatene i skolen. I prosjektet skal det videre anvendes prinsipper for endringsarbeid i skolene som har til hensikt å utvikle lærende organisasjonskulturer i skolen. Gjennom prosjektet tas det også sikte på å heve FoU-kompetansen ved høgskolen og hos studentene og slik kunne bidra til en mer forskningsbasert undervisning i lærerutdanningen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

LP-modellen: Kollektiv implementering av en arbeidsmodell i skolen.

Gloppen, Bjørg Herberg. 2011, Unge Pædagoger. HINNVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3