Cristin-prosjekt-ID: 404419
Sist endret: 3. desember 2013, 09:58

Cristin-prosjekt-ID: 404419
Sist endret: 3. desember 2013, 09:58
Prosjekt

Å være lærer i interkulturell kontekst. Om dialogens betydning for lærerkompetansen (PhD-prosjekt)

prosjektleder

Thor Andre Skrefsrud
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Dialog • Lærerutdanning • Læreplananalyse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. juli 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å være lærer i interkulturell kontekst. Om dialogens betydning for lærerkompetansen (PhD-prosjekt)

Sammendrag

Et av de sentrale målene for lærerutdanningen er å utdanne lærere som kan legge til rette for en interkulturell dialog i et flerkulturelt klasserom. Med dette som utgangspunkt analyserer PhD-prosjektet sentrale læreplandokumenter for lærerutdanningen i Norge, og spør hvilke forståelser av dialog som reflekteres i dokumentene. I sentrum for drøftingen står spørsmålet om hvordan dialogen forholder seg til håndteringen av kulturelle forskjeller.

Vitenskapelig sammendrag

Et av de sentrale målene for lærerutdanningen er å utdanne lærere som kan legge til rette for en interkulturell dialog i et flerkulturelt klasserom. Med dette som utgangspunkt analyserer PhD-prosjektet sentrale læreplandokumenter for lærerutdanningen i Norge, og spør hvilke forståelser av dialog som reflekteres i dokumentene. I sentrum for drøftingen står spørsmålet om hvordan dialogen forholder seg til håndteringen av kulturelle forskjeller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thor Andre Skrefsrud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Det flerkulturelle som forsvant - tilbakeblikk på en rammeplanprosess.

Skrefsrud, Thor-Andre. 2013, Prismet. HINNVitenskapelig artikkel

Det flerkulturelle perspektivet i lærerutdanningen.

Skrefsrud, Thor-Andre. 2012, Norsk Religionspedagogisk Forskerforum, NoReFo. HINNVitenskapelig foredrag

Skolen - nesten for alle.

Skrefsrud, Thor-André. 2012, Vårt land. HINNKronikk

Dialogens betydning for lærerkompetansen - i lys av empirisk forskning om interkulturell kommunikasjon og møte mellom kulturer.

Skrefsrud, Thor-André. 2012, Prøveforelesning for graden philosophiae doctor (ph.d). HINNVitenskapelig foredrag

Between Rhetoric and Reality - Conceptions of Diversity in the Curriculum Framework for Teacher Education in Norway.

Skrefsrud, Thor-André. 2012, NFPF/NERA Congress 2012. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »