Cristin-prosjekt-ID: 404424
Sist endret: 13. august 2014 21:42
Cristin-prosjekt-ID: 404424
Sist endret: 13. august 2014 21:42
Prosjekt

Bruk av digitale verktøy - eleven som aktiv kunnskapsprodusent

prosjektleder

Terje Mølster
ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • Egen institusjon

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap • Fagdidaktikk

Emneord

Digital kompetanse • Digitale verktøy

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2007 Slutt: 1. mars 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av digitale verktøy - eleven som aktiv kunnskapsprodusent

Sammendrag

Hensikten med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og læring på grunnskolens ungdomstrinn. Vi vil prøve ut ulike måter å arbeide med digitale verktøy i fagene og forsøke å måle hvilke effekter disse arbeidsmåtene kan ha på elevenes læringsutbytte. En grunnleggende hypotese for prosjektet er at elvene lærer mer når de får lov til å arbeide med digitale verktøy i en rolle som kunnskapsprodusenter. Ved å undersøke denne hypotesen vil prosjektet kunne bidra med ny kunnskap innenfor forskningsområdet læringsprosesser og læringsutbytte i forskningsprogrammet Praksisrettet FoU i grunnopplæring og lærerutdanning (2006-2009). Gjennom å organisere prosjektet som et aksjonsforskningsprosjekt ønsker vi også å bidra til en lærende organisasjonskultur både i skolen og i lærerutdanninga.

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og læring på grunnskolens ungdomstrinn. Vi vil prøve ut ulike måter å arbeide med digitale verktøy i fagene og forsøke å måle hvilke effekter disse arbeidsmåtene kan ha på elevenes læringsutbytte. En grunnleggende hypotese for prosjektet er at elvene lærer mer når de får lov til å arbeide med digitale verktøy i en rolle som kunnskapsprodusenter. Ved å undersøke denne hypotesen vil prosjektet kunne bidra med ny kunnskap innenfor forskningsområdet læringsprosesser og læringsutbytte i forskningsprogrammet Praksisrettet FoU i grunnopplæring og lærerutdanning (2006-2009). Gjennom å organisere prosjektet som et aksjonsforskningsprosjekt ønsker vi også å bidra til en lærende organisasjonskultur både i skolen og i lærerutdanninga.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Terje Mølster

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

Gerd Nora Wikan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Bjørn Faugli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Rafael Hope

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Yngve Troye Nordkvelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

5th International Conference on Multimodality.

Mølster, Terje. 2010, 5th International Conference on Multimodality. HINNVitenskapelig foredrag

Læring gjennom multimodal tekstskaping.

Mølster, Terje; Hatlehol, Birte. 2010, Fou i praksis. HINN, NTNUVitenskapelig foredrag

Å dele med andre - digitalt fortalt.

Mølster, Terje. 2010, MEDVIRKNING FRA FORELDRE OG ELEVER I SKOLEN. HINNPoster

Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 3 Digital literacy in a Norwegian lower secondary school : work report 3.

Hope, Rafael; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje. 2009, HINNRapport

Digital historiefortelling.

Mølster, Terje. 2009, Hvordan kan digitale verktøy bidra til økt læringsutbytte?. HINNPoster
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »