Cristin-prosjekt-ID: 404428
Sist endret: 24. november 2013 15:49

Cristin-prosjekt-ID: 404428
Sist endret: 24. november 2013 15:49
Prosjekt

En undersøkelse av brukeres positive og negative erfaringer med psykisk helsetjeneste

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad
ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Menneskerettigheter • Brukerperspektiv • Validering • Nettverk • Bedringsprosesser

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2001 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En undersøkelse av brukeres positive og negative erfaringer med psykisk helsetjeneste

Sammendrag

Prosjektet handler om: - brukeres nettverk - mennskerettigheter og beskyttelse av verdighet - betydning av juridisk kontroll - kritiske faktorer i recoveryprosessen - brukeres erfaringer med ulike behandlingstilnærminger - gyldiggjøringen av kunnskapen i brukernes historier

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet handler om: - brukeres nettverk - mennskerettigheter og beskyttelse av verdighet - betydning av juridisk kontroll - kritiske faktorer i recoveryprosessen - brukeres erfaringer med ulike behandlingstilnærminger - gyldiggjøringen av kunnskapen i brukernes historier

Tittel

Users' ecperiences with mental health care

Sammendrag

The study deals with: - users' networks - human rights and the protection of dignity - the importance of legal control -critical factors in the process of recovery - users experiences of different treatment approaches - the validation of knowledge hidden in clients stories

Vitenskapelig sammendrag

The study deals with: - users' networks - human rights and the protection of dignity - the importance of legal control -critical factors in the process of recovery - users experiences of different treatment approaches - the validation of knowledge hidden in clients stories

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1