Cristin-prosjekt-ID: 404431
Sist endret: 3. desember 2013, 10:17

Cristin-prosjekt-ID: 404431
Sist endret: 3. desember 2013, 10:17
Prosjekt

Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk

prosjektleder

Thor Ola Engen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Barnehage • Lek

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. juli 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk

Sammendrag

Et overordnet mål er utvikling av forskningsbasert kunnskap om flerkulturelle barnehager i en småby-/bygdekontekst. Prosjektets delmål: Hvordan er språkmiljøet for de minoritetsspråklige barna og hva kan gjøres i barnehagen for å fremme deres språkferdigheter? Hva vektlegges i samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem og hva kan gjøres for å fremme gjensidighet og forståelse i samarbeidet? Hvordan fungerer leken som en møteplass for barn med ulik språk og kulturbakgrunn? Hvordan kan leken styrkes som flerkulturell møteplass? Hvordan gjenspeiles det kulturelle mangfoldet i den rurale barnehagens innhold, og hvordan kan perso-nalet gi rom for ulike måter ¿å være norsk på¿ innenfor barnehagens fellesskap? Prosjektet ønsker å utvikle og formidle ¿den gode praksis¿ i den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk.

Vitenskapelig sammendrag

Et overordnet mål er utvikling av forskningsbasert kunnskap om flerkulturelle barnehager i en småby-/bygdekontekst. Prosjektets delmål: Hvordan er språkmiljøet for de minoritetsspråklige barna og hva kan gjøres i barnehagen for å fremme deres språkferdigheter? Hva vektlegges i samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem og hva kan gjøres for å fremme gjensidighet og forståelse i samarbeidet? Hvordan fungerer leken som en møteplass for barn med ulik språk og kulturbakgrunn? Hvordan kan leken styrkes som flerkulturell møteplass? Hvordan gjenspeiles det kulturelle mangfoldet i den rurale barnehagens innhold, og hvordan kan perso-nalet gi rom for ulike måter ¿å være norsk på¿ innenfor barnehagens fellesskap? Prosjektet ønsker å utvikle og formidle ¿den gode praksis¿ i den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thor Ola Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Sigrun Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Tove Skoug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Thomas Gitz-Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Roskilde Universitet

Berit Zachrisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Betydningen av språklig interaksjon mellom førskolelærer og barn under lesestund i forhold til barns språklæring.

Kristoffersen, Chamilla Strædet. 2010, Fagdag for "Faglig nettverk for å bedre barnehagepersonalets kompetanse i flerkulturell pedagogikk og språkstimulering på Romerike".. Poster

Et prosjekt for en videreutvikling av førskolepedagogikken.

Kristoffersen, Chamilla Strædet; Engen, Thor Ola; Obel, Lise Skoug; Sand, Sigrun; Skoug, Tove; Zachrisen, Berit. 2009, Første steg. HINNFagartikkel

Presentasjon av prosjektet Barnehagen i rurale områder.

Engen, Thor Ola; Zachrisen, Berit. 2008, Prosjektsamling, Praksis FOU, NFR.. HINNVitenskapelig foredrag

Den flerkulturelle barnehage i rurale strøk.

Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Kristoffersen, Chamilla Strædet. 2008, Nasjonal barnehagekonferanse, Språk ¿ kommunikasjon ¿ identitet. HINNVitenskapelig foredrag

Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage.

Zachrisen, Berit. 2008, 3. PhD seminar i Sandnes 6.-8. Sept 2008. Seminaret ble arrangert av Nasjonalt nettverk for barnehageforskning ved Norsk senter for barneforskning, med teknisk assistanse fra NTNU Samfunnsforsking.. Vitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »