Cristin-prosjekt-ID: 404432
Sist endret: 3. desember 2013 21:50
Cristin-prosjekt-ID: 404432
Sist endret: 3. desember 2013 21:50
Prosjekt

Innsatsområdet for Kommunikasjon, Informasjon og Tjenesteformidling. "Nye" KIT

prosjektleder

Inge Hermanrud
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Kommunikasjon • Organisasjon • Tjenesteyting • Nettverk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2007 Slutt: 1. august 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innsatsområdet for Kommunikasjon, Informasjon og Tjenesteformidling. "Nye" KIT

Sammendrag

Utvikle et sterkt og synlig fagmiljø innenfor kommunikasjon, informasjons- og tjenesteformidling, med nettverksrelasjoner mot andre fagmiljøer, næringsliv og offentlig sektor, og tilby oppdaterte studier på BA og MA-nivå med utgangspunkt i forskningsbasert samfunnsvitenskapelig kunnskap på området.

Vitenskapelig sammendrag

Utvikle et sterkt og synlig fagmiljø innenfor kommunikasjon, informasjons- og tjenesteformidling, med nettverksrelasjoner mot andre fagmiljøer, næringsliv og offentlig sektor, og tilby oppdaterte studier på BA og MA-nivå med utgangspunkt i forskningsbasert samfunnsvitenskapelig kunnskap på området.

Tittel

The strategic focus area on Communication, Information and Service. New "KIT" at Hedmark University College

Sammendrag

Develop a strong research group within the fields of communication, information and the supply of services, in collobaration with businesses and public sector, and offer updated courses at BA and MA levels, drawing on social science research in the area.

Vitenskapelig sammendrag

Develop a strong research group within the fields of communication, information and the supply of services, in collobaration with businesses and public sector, and offer updated courses at BA and MA levels, drawing on social science research in the area.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inge Hermanrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Kjell B. Hjertø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Mona Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Jan Merok Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Mona Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Det gode spørsmål.

Thomassen, Åse; Madsbu, Jens Petter. 2007, HINNRapport
1 - 1 av 1