Cristin-prosjekt-ID: 404438
Sist endret: 2. september 2014 15:26

Cristin-prosjekt-ID: 404438
Sist endret: 2. september 2014 15:26
Prosjekt

Vinterkonferansen 2008. Det nye arbeidslivet og morgendagens arabeidsledelse

prosjektleder

Åse Storhaug Hole
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Omstilling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2007 Slutt: 28. mars 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vinterkonferansen 2008. Det nye arbeidslivet og morgendagens arabeidsledelse

Sammendrag

Vinterkonferansen er et prosjekt for faglig påfyll for tidligere studenter inne organisasjon og ledelse, tidligere MPA studenter og andre med interesse for emnene. Arrangeres årlig. Årets konferanse hadde følgende tema/innledere: Sverre Fauske: Det nye arbeidslivet. Hva er utfordringene for personalledelse. Hvordan rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Erik Dalen: Hva karakteriserer dagens arbeidstakere og jobbsøkere med henblikk på verdier, holdninger og atferd? Randi Kveine: Intern kommunikasjon og personalledelse. ansattes motivasjon og jobbtilfredshet i et arbeidsliv i stadig endring. Eldar Kjendlie: Hvordan drive omstilling i en organisasjon som ikke har opplevd krise eller motgang. Erfaringer fra omstillingsprosessen i Sparebanken Hedmark 2002-2006.

Vitenskapelig sammendrag

Vinterkonferansen er et prosjekt for faglig påfyll for tidligere studenter inne organisasjon og ledelse, tidligere MPA studenter og andre med interesse for emnene. Arrangeres årlig. Årets konferanse hadde følgende tema/innledere: Sverre Fauske: Det nye arbeidslivet. Hva er utfordringene for personalledelse. Hvordan rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Erik Dalen: Hva karakteriserer dagens arbeidstakere og jobbsøkere med henblikk på verdier, holdninger og atferd? Randi Kveine: Intern kommunikasjon og personalledelse. ansattes motivasjon og jobbtilfredshet i et arbeidsliv i stadig endring. Eldar Kjendlie: Hvordan drive omstilling i en organisasjon som ikke har opplevd krise eller motgang. Erfaringer fra omstillingsprosessen i Sparebanken Hedmark 2002-2006.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Storhaug Hole

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Jan Merok Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2