Cristin-prosjekt-ID: 404462
Sist endret: 3. desember 2013 10:51

Cristin-prosjekt-ID: 404462
Sist endret: 3. desember 2013 10:51
Prosjekt

Musikkdidaktikk som et kulturdidaktisk felt

prosjektleder

Petter Dyndahl
ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkpedagogikk • Kulturvitenskap • Filosofi • Fagdidaktikk

Emneord

Fagdidaktikk • Kulturstudier • Musikkdidaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Musikkdidaktikk som et kulturdidaktisk felt

Sammendrag

Målet med prosjektet er å anvende teoriperspektiver og begreper fra kulturstudier og sosiokulturell teori til å drøfte og konstruere kulturteoretiske forståelsesformer og betydningslag innen musikkpedagogisk og fagdidaktisk forskning. Derigjennom vil prosjektet dekonstruere tradisjonell musikkdidaktikk, samtidig som det er et siktemål å forsøke å rekonstruere fagdidaktikkens identitet som kulturdidaktisk. Dette blir blant annet tematisert i forhold til følgende problemstillinger og temaområder: - Hvordan musikkundervisning og -opplæring kan være situert og kontekstualisert i forhold til bestemte historiske og kulturelle rammer, og hvordan musikkfagets didaktiske identitet derved kan tolkes og begrepsliggjøres på et gitt område og tidspunkt. - Hvordan fagdidaktiske fenomener og praksiser bidrar til å konstruere kultur, og derigjennom sine egne rammer og forutsetninger. - Hvordan undervisningsfaget musikk kan konstituere en estetisk og/eller funksjonell arena for konstruksjon av og forhandling om kulturell identitet, mening og makt. - Hvordan musikkundervisning og -opplæring kan befinne seg i forhold til dimensjonene formell og uformell læring, hhv. institusjonelle og ikke-institusjonelle læringsarenaer. - Hvordan musikkundervisning og -opplæring kan stå i forhold til andre fag, kunstformer eller medier. Prosjektet er nært knyttet til Høgskolen i Hedmark og Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap sine ambisjoner om å søke akkreditering av et PhD-program i Kultur- og fagdidaktikk innen utgangen av 2009. Med utgangspunkt i innsatsområdet Arena for kultur og språkfag er det også etablert en forskergruppe i kultur- og fagdidaktikk som blir ledet av undertegnede.

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å anvende teoriperspektiver og begreper fra kulturstudier og sosiokulturell teori til å drøfte og konstruere kulturteoretiske forståelsesformer og betydningslag innen musikkpedagogisk og fagdidaktisk forskning. Derigjennom vil prosjektet dekonstruere tradisjonell musikkdidaktikk, samtidig som det er et siktemål å forsøke å rekonstruere fagdidaktikkens identitet som kulturdidaktisk. Dette blir blant annet tematisert i forhold til følgende problemstillinger og temaområder: - Hvordan musikkundervisning og -opplæring kan være situert og kontekstualisert i forhold til bestemte historiske og kulturelle rammer, og hvordan musikkfagets didaktiske identitet derved kan tolkes og begrepsliggjøres på et gitt område og tidspunkt. - Hvordan fagdidaktiske fenomener og praksiser bidrar til å konstruere kultur, og derigjennom sine egne rammer og forutsetninger. - Hvordan undervisningsfaget musikk kan konstituere en estetisk og/eller funksjonell arena for konstruksjon av og forhandling om kulturell identitet, mening og makt. - Hvordan musikkundervisning og -opplæring kan befinne seg i forhold til dimensjonene formell og uformell læring, hhv. institusjonelle og ikke-institusjonelle læringsarenaer. - Hvordan musikkundervisning og -opplæring kan stå i forhold til andre fag, kunstformer eller medier. Prosjektet er nært knyttet til Høgskolen i Hedmark og Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap sine ambisjoner om å søke akkreditering av et PhD-program i Kultur- og fagdidaktikk innen utgangen av 2009. Med utgangspunkt i innsatsområdet Arena for kultur og språkfag er det også etablert en forskergruppe i kultur- og fagdidaktikk som blir ledet av undertegnede.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Petter Dyndahl

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Kulturteoretiske perspektiver på fagdidaktisk forskning.

Dyndahl, Petter. 2013, Nasjonal forskerskole for lærerutdanning - NAFOL. HINNVitenskapelig foredrag

Kulturteoretiske perspektiver på musikkdidaktisk forskning.

Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider. 2011, Oplandske Bokforlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Negotiating the cultural aesthetics of Norwegian hip-hop.

Dyndahl, Petter. 2010, CDIME 10 ? Tenth International Conference on Cultural Diversity in Music Education. HINNVitenskapelig foredrag

Music education as a socio-culturally charged field of power, meaning and identity.

Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider. 2009, Social Justice and Inclusion in Music Education, Nordic Network in Music Education (Nordplus). HINNVitenskapelig foredrag

Fagdidaktikk som et estetisk/funksjonelt felt : et bidrag til de/rekonstruksjon av musikkundervisningens didaktiske identitet.

Dyndahl, Petter. 2008, Oplandske Bokforlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »