Cristin-prosjekt-ID: 404477
Sist endret: 3. desember 2013 22:05

Cristin-prosjekt-ID: 404477
Sist endret: 3. desember 2013 22:05
Prosjekt

Ledelse av profesjonelle fellesskap i finske storbyskoler

prosjektleder

Jan Merok Paulsen
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Skoleledelse • Organisasjoner • Læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ledelse av profesjonelle fellesskap i finske storbyskoler

Sammendrag

Empirisk undersøkelse av ledelsesforståelse og profesjonelle fellesskap i finsk grunnskole. Studien gjøres internasjonalt komparativ i neste fase.

Vitenskapelig sammendrag

Empirisk undersøkelse av ledelsesforståelse og profesjonelle fellesskap i finsk grunnskole. Studien gjøres internasjonalt komparativ i neste fase.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Merok Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Kjell B. Hjertø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Saku Tihveräinen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3