Cristin-prosjekt-ID: 404478
Sist endret: 6. desember 2013 10:04

Cristin-prosjekt-ID: 404478
Sist endret: 6. desember 2013 10:04
Prosjekt

Internasjonal komparativ studie av den kommunale skolesjefen Skandinavisk studie omfattende Finland, Sverige og Norge

prosjektleder

Jukka Alava
ved Jyväskylän yliopisto

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Jyväskylän yliopisto

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internasjonal komparativ studie av den kommunale skolesjefen Skandinavisk studie omfattende Finland, Sverige og Norge

Sammendrag

Prosjektet har en ansvarlig i hvert land, foruten hovedansvarlig for prosjektet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har en ansvarlig i hvert land, foruten hovedansvarlig for prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jukka Alava

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Jyväskylän yliopisto

Leif Moos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet
Aktiv cristin-person

Kjell B. Hjertø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Jan Merok Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Lars G. Björk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »