Cristin-prosjekt-ID: 404486
Sist endret: 21. januar 2014, 10:57

Cristin-prosjekt-ID: 404486
Sist endret: 21. januar 2014, 10:57
Prosjekt

Evaluering av LP-modellen Norge (LP2)

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2007 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av LP-modellen Norge (LP2)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3