Cristin-prosjekt-ID: 404489
Sist endret: 10. desember 2013, 10:57

Cristin-prosjekt-ID: 404489
Sist endret: 10. desember 2013, 10:57
Prosjekt

Evaluering av Kunnskapsløftet

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2007 Slutt: 31. juli 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Kunnskapsløftet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Rune Hausstätter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Dordy Wilson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Kunnskapsløft projektets kvantitative Del III: Gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelse: Metoderapport.

Allerup, Peter; Wilson, Dordy; Klewe, Lars; Nordahl, Thomas; Hausstätter, Rune Sarromaa; Torre, André. 2010, HINNRapport
1 - 1 av 1