Cristin-prosjekt-ID: 404491
Sist endret: 3. desember 2013, 12:10

Cristin-prosjekt-ID: 404491
Sist endret: 3. desember 2013, 12:10
Prosjekt

Gjennomføring av to kvantitative spørreundersøkelser i perioden 2007 - 2010 : del III

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Kunnskapsløftet • Spørreundersøkelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gjennomføring av to kvantitative spørreundersøkelser i perioden 2007 - 2010 : del III

Sammendrag

Formålet med evalueringen av Kunnskapsløftet er "...å belyse og dokumentere i hvilken grad utfordringene for grunnopplæringen og intensjonen med reformen... følges opp og gir resultater i praksis" (Konkurransegrunnlag, Sak 2006/848). Denne spørreundersøkelsen ønsker å være et grunnlag for å belyse samtlige temaer knyttet til evalueringen, det vil si: implementeringen av læreplanen, strukturendringer som følge av Kunnskapsløftet, vurdering av elevenes/lærlingenes læringsresultater, fag- og yrkesopplæringen, forvaltningsnivåene og institusjonenes rolle, spesialundervisningen samt elevnes/lærlingenes læringsutbytte som følge av reformen. DPU og HiHm vil sette sammen og gjennomføre sselve undersøkelsen. De andre forskningsmiljøene som er knyttet opp til denne evalueringen, vil komme med temaer som de ønsker å få belyst gjennom undersøkelsen.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med evalueringen av Kunnskapsløftet er "...å belyse og dokumentere i hvilken grad utfordringene for grunnopplæringen og intensjonen med reformen... følges opp og gir resultater i praksis" (Konkurransegrunnlag, Sak 2006/848). Denne spørreundersøkelsen ønsker å være et grunnlag for å belyse samtlige temaer knyttet til evalueringen, det vil si: implementeringen av læreplanen, strukturendringer som følge av Kunnskapsløftet, vurdering av elevenes/lærlingenes læringsresultater, fag- og yrkesopplæringen, forvaltningsnivåene og institusjonenes rolle, spesialundervisningen samt elevnes/lærlingenes læringsutbytte som følge av reformen. DPU og HiHm vil sette sammen og gjennomføre sselve undersøkelsen. De andre forskningsmiljøene som er knyttet opp til denne evalueringen, vil komme med temaer som de ønsker å få belyst gjennom undersøkelsen.

Tittel

Survey Kunnskapsløftet

Sammendrag

Survey Kunnskapsløftet

Vitenskapelig sammendrag

Survey Kunnskapsløftet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Dordy Wilson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Rune Hausstätter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3