Cristin-prosjekt-ID: 404493
Sist endret: 26. september 2016, 15:14

Cristin-prosjekt-ID: 404493
Sist endret: 26. september 2016, 15:14
Prosjekt

Celluloseomsettende enzymer i elg

prosjektleder

Knut Olav Strætkvern
ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biokjemi • Generell mikrobiologi

Emneord

Enzymer

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Celluloseomsettende enzymer i elg

Sammendrag

CellulosElgens vinterføde er i hovedsak kvist av løvtrær og toppskudd av furu, altså biomasse med et høyt innhold av lignocellulose. For at disse store dyrene raskt skal få tak i nødvendig energi fra slik mager kost, behøves et effektivt enzymapparat. Enzymer i elgens fordøyelse må frisette store mengder metaboliserbare sukkerarter fra cellulose. Vi er i gang med å finnes slike enzymer i vominnhold fra trafikkdrept elg. Enzymene påvises både fra vomsaft og fra isolerte mikroorgansimer. Målet med arbeidet er å identifisere enzymer både på protein og DNA-nivå som kan vise seg kommersielt nyttige for å lage sukker fra cellulose. Sukkeret er igjen råstoff for en raskt voksende fermenteringsindustri for å lage miljøvennlig og bærekraftig drivstoff, nemlig bioetanol. Forskningsarbeidet foregår i nært samarbeid med bioteknologiselskapet TransHerba AS og professor Vidar Bakken, Universitetet i Bergen.

Vitenskapelig sammendrag

The ruminant animals foraging on cellulosic feed possess a large array of enzymes degrading polysaccharides. These glucosidase enzymes are secreted from the microbial biota of the rumen to promote the release of monosaccharide from cellulose, hemicellulose and starches. In a research program aiming to explore the fiber degradation capabilities of rumen cellulases, we are exploring various bacterial isolates from moose. We have obtained a number of cellulase-positive isolates, which are currently identified and characterized for their enzyme profile. Research is carried out at Hedmark University College and at the University of Bergen. A number of master student projects are dealing with both characterization and application studies. Further studies along this line involves a PhD-project focusing on elaborating the potential of the identified enzymes.

Tittel

Cellulosedegrading enzymes from moose

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Olav Strætkvern

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Vidar Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anne Bergljot Falck-Ytter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3