Cristin-prosjekt-ID: 404503
Sist endret: 3. desember 2013, 12:29

Cristin-prosjekt-ID: 404503
Sist endret: 3. desember 2013, 12:29
Prosjekt

Evaluering av LP-modellen i videregående opplæring (LPVGO)

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av LP-modellen i videregående opplæring (LPVGO)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2