Cristin-prosjekt-ID: 404504
Sist endret: 3. desember 2013, 12:33

Cristin-prosjekt-ID: 404504
Sist endret: 3. desember 2013, 12:33
Prosjekt

Kjennetegn på skoler med lav forekomst av atferdsproblemer

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2008 Slutt: 1. mars 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjennetegn på skoler med lav forekomst av atferdsproblemer

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Sølvi Mausethagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk – Lillehammer ved Høgskolen i Innlandet

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3