Cristin-prosjekt-ID: 404505
Sist endret: 21. januar 2014, 10:58

Cristin-prosjekt-ID: 404505
Sist endret: 21. januar 2014, 10:58
Prosjekt

Evaluering av LP-modellen Norge (LP-2)

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Implementering • LP-modellen • Læringsmiljø

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av LP-modellen Norge (LP-2)

Tittel

Implementation of the LP-model (LP-2)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3