Cristin-prosjekt-ID: 404506
Sist endret: 3. desember 2013, 12:49

Cristin-prosjekt-ID: 404506
Sist endret: 3. desember 2013, 12:49
Prosjekt

Undervisning, læringsmiljø og læringsutbytte

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2006 Slutt: 1. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undervisning, læringsmiljø og læringsutbytte

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Sølvi Mausethagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk – Lillehammer ved Høgskolen i Innlandet

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3