Cristin-prosjekt-ID: 404519
Sist endret: 28. januar 2016 15:27

Cristin-prosjekt-ID: 404519
Sist endret: 28. januar 2016 15:27
Prosjekt

Pancho Villa og la Junta Constitucionalista i 1913: Rollen til en middelklassegruppering i dannelsen av en folkelig revolusjonær bevegelse.

prosjektleder

Morten Løtveit
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ikke-europeisk/-vestlig historie

Emneord

Historie

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 15. september 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pancho Villa og la Junta Constitucionalista i 1913: Rollen til en middelklassegruppering i dannelsen av en folkelig revolusjonær bevegelse.

Sammendrag

Pancho Villa var en av de viktigste og mest kontroversielle lederne under den meksikanske revolusjon, 1910 - 1920. Det er et rådende syn blant historikere at Pancho Villa, som selv kom fra en fattig bondefamilie, i 1913 bygde opp den sterkeste revolusjonshæren i Mexico uten nevneverdig medvirkning fra urbane og intellektuelle middelklassegrupper. Dette artikkelprosjektet, som er basert på forskningsarbeid i Mexico og USA i forbindelse med arbeidet med min doktoravhandling, utfordrer dette synet. Artikkelen vil vise at medlemmer av la Junta Constitucionalista del Estado de Chihuahua, med hovedsete i El Paso, Texas, ikke bare samarbeidet nært med Villa, men at noen av dens medlemmer fikk sentrale roller i Villas bevegelse og i sterk grad bidro til dens vekst.

Vitenskapelig sammendrag

Pancho Villa var en av de viktigste og mest kontroversielle lederne under den meksikanske revolusjon, 1910 - 1920. Det er et rådende syn blant historikere at Pancho Villa, som selv kom fra en fattig bondefamilie, i 1913 bygde opp den sterkeste revolusjonshæren i Mexico uten nevneverdig medvirkning fra urbane og intellektuelle middelklassegrupper. Dette artikkelprosjektet, som er basert på forskningsarbeid i Mexico og USA i forbindelse med arbeidet med min doktoravhandling, utfordrer dette synet. Artikkelen vil vise at medlemmer av la Junta Constitucionalista del Estado de Chihuahua, med hovedsete i El Paso, Texas, ikke bare samarbeidet nært med Villa, men at noen av dens medlemmer fikk sentrale roller i Villas bevegelse og i sterk grad bidro til dens vekst.

Tittel

Pancho Villa and the Junta Constitucionalista in 1913: The role of an urban middle class group in the formation of a popular revolutionary movement

Sammendrag

Pancho Villa was one of the most important and most controversial leaders of the Mexican Revolution, 1910 - 1920. The prevailing view among historians is that Pancho Villa, himself of poor peasant origins, in 1913 formed the strongest revolutionary army in Mexico without significant contributions of urban and intellectual middle class groups. This article project, based on research I conducted in Mexico and the US in preparation for my doctoral dissertation, challenges this view. The article will show that members of the Junta Constitucionalista del Estado de Chihuahua, based in El Paso, Texas, not only cooperated with Villa, but also that some of its members obtained central roles in Villa's movement and contributed considerably to its growth.

Vitenskapelig sammendrag

Pancho Villa was one of the most important and most controversial leaders of the Mexican Revolution, 1910 - 1920. The prevailing view among historians is that Pancho Villa, himself of poor peasant origins, in 1913 formed the strongest revolutionary army in Mexico without significant contributions of urban and intellectual middle class groups. This article project, based on research I conducted in Mexico and the US in preparation for my doctoral dissertation, challenges this view. The article will show that members of the Junta Constitucionalista del Estado de Chihuahua, based in El Paso, Texas, not only cooperated with Villa, but also that some of its members obtained central roles in Villa's movement and contributed considerably to its growth.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Løtveit

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1