Cristin-prosjekt-ID: 404526
Sist endret: 3. desember 2013, 13:17

Cristin-prosjekt-ID: 404526
Sist endret: 3. desember 2013, 13:17
Prosjekt

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Læringsmiljø

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2009 Slutt: 1. oktober 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

Sammendrag

Bedre læringsmiljø er et av Utdanningsdirektoratets satsningsområder i forbindelse med å heve kompetansen rundt læringsmiljø i den norske skolen. De ønsket å lage en nettbasert veileder. Prosjektgruppen definerte følgende områder inn i læringsmiljø: Ledelses- og endringsarbeid Mobbing Skole-hjem-samarbeid Klasseledelse Relasjoner mellom elever Relasjoner mellom lærer og elev Forventninger Regler og regelhåndhevelse Sosial kompetanse Elevinvolvering

Vitenskapelig sammendrag

Bedre læringsmiljø er et av Utdanningsdirektoratets satsningsområder i forbindelse med å heve kompetansen rundt læringsmiljø i den norske skolen. De ønsket å lage en nettbasert veileder. Prosjektgruppen definerte følgende områder inn i læringsmiljø: Ledelses- og endringsarbeid Mobbing Skole-hjem-samarbeid Klasseledelse Relasjoner mellom elever Relasjoner mellom lærer og elev Forventninger Regler og regelhåndhevelse Sosial kompetanse Elevinvolvering

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Svein Nergaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Sigrun Karin Ertesvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Arne Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »