Cristin-prosjekt-ID: 404527
Sist endret: 19. mai 2017, 10:32

Cristin-prosjekt-ID: 404527
Sist endret: 19. mai 2017, 10:32
Prosjekt

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte

prosjektleder

Dordy Wilson
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2009 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte

Sammendrag

Prosjektet er et oppdrag fra Hedmark fylkeskommune som er et tiltak for å redusere frafall i Videregående skoler. Høgskolen i Hedmark vil drive både opplæring i form av fagdager, e-læring og veiledning, samnt evaluere prosjektet underveis og i etterkant

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et oppdrag fra Hedmark fylkeskommune som er et tiltak for å redusere frafall i Videregående skoler. Høgskolen i Hedmark vil drive både opplæring i form av fagdager, e-læring og veiledning, samnt evaluere prosjektet underveis og i etterkant

Tittel

xxx

Sammendrag

xxx

Vitenskapelig sammendrag

xxx

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dordy Wilson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013.

Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild. 2014, Høgskolen i Hedmark. HINN, NTNU, UIORapport

Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE.

Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger. 2011, Høgskolen i Hedmark. HINNKompendium
1 - 2 av 2