Cristin-prosjekt-ID: 404538
Sist endret: 3. desember 2013, 13:52

Cristin-prosjekt-ID: 404538
Sist endret: 3. desember 2013, 13:52
Prosjekt

Evaluering av implementering av LP-modellen i danske barnehager

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Danmark • Barnehager • LP-modellen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av implementering av LP-modellen i danske barnehager

Sammendrag

Implementering av LP-modellen i danske barnehager startet opp 1.1.2010. Høgskolen i Hedmark skal evaluere dette arbeidet.

Vitenskapelig sammendrag

Implementering av LP-modellen i danske barnehager startet opp 1.1.2010. Høgskolen i Hedmark skal evaluere dette arbeidet.

Tittel

xxx

Sammendrag

xxx

Vitenskapelig sammendrag

xxx

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2