Cristin-prosjekt-ID: 404539
Sist endret: 3. desember 2013, 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 404539
Sist endret: 3. desember 2013, 13:55
Prosjekt

Evaluering av LP-modellen 4

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av LP-modellen 4

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3