Cristin-prosjekt-ID: 404559
Sist endret: 3. desember 2013, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 404559
Sist endret: 3. desember 2013, 14:08
Prosjekt

Intervju av barn i barnehage ved bruk av lyd, bilde, animasjoner og spill.

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Barnehage • Barn • Dataspill • Animasjon • Læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intervju av barn i barnehage ved bruk av lyd, bilde, animasjoner og spill.

Sammendrag

Prosjektet skal designe og utvikles en dataomgivelse / dataspill for intervju av barn i 4 års alder. Lyd, bilder, animasjoner og interaktivitet skal brukes for å gi barna en forståelse av hva man spør om uten at det skal påvirke hva de svarer. Prosjektet skal gi forskningsbasert kunnskap om hvordan disse elementene kan benyttes for å skape forståelse hos mindre barn.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal designe og utvikles en dataomgivelse / dataspill for intervju av barn i 4 års alder. Lyd, bilder, animasjoner og interaktivitet skal brukes for å gi barna en forståelse av hva man spør om uten at det skal påvirke hva de svarer. Prosjektet skal gi forskningsbasert kunnskap om hvordan disse elementene kan benyttes for å skape forståelse hos mindre barn.

Tittel

How to intervju 4 years old kids using sound, images, animations and games.

Sammendrag

The prosject shall develop a digital interactiv enviroment to intervju young children in kindergarden (four to five years). To do this we use sound, images, animations and interactivity.

Vitenskapelig sammendrag

The prosject shall develop a digital interactiv enviroment to intervju young children in kindergarden (four to five years). To do this we use sound, images, animations and interactivity.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Håvard Stene Skjærvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Adrian Tingstad Huseby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anders Nordby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4