Cristin-prosjekt-ID: 404562
Sist endret: 15. februar 2016, 13:00

Cristin-prosjekt-ID: 404562
Sist endret: 15. februar 2016, 13:00
Prosjekt

Læreroppfatninger om eksterne leseprøver

prosjektleder

Marte Monsen
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Fagdidaktikk

Emneord

Lese og skriveferdigheter • Lesing • Grunnleggende ferdigheter i naturfag • Grunnleggende ferdigheter • Testing

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 31. juli 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Læreroppfatninger om eksterne leseprøver

Sammendrag

Ifølge rammeverket for de nasjonale prøvene (utdanningsdirektoratet, 2009) skal de nasjonale prøvene være del av et sammenhengende prøve- og vurderingssystem. I prosjektet utforskes lærernes oppfatninger om nasjonale prøver i lesing og andre leseprøver. Prosjektet har et flerkasusdesign, og ved intervju med lærere på åttende trinn ved tre ungdomsskoler og ved observasjon av lærere i samtale om prøvene, utforskes hva slags informasjon lærerne oppfatter at de får fra prøvene, hvordan lærerne følger opp prøvene og hvordan prøvene påvirker lærernes undervisningspraksis.

Vitenskapelig sammendrag

Ifølge rammeverket for de nasjonale prøvene (utdanningsdirektoratet, 2009) skal de nasjonale prøvene være del av et sammenhengende prøve- og vurderingssystem. I prosjektet utforskes lærernes oppfatninger om nasjonale prøver i lesing og andre leseprøver. Prosjektet har et flerkasusdesign, og ved intervju med lærere på åttende trinn ved tre ungdomsskoler og ved observasjon av lærere i samtale om prøvene, utforskes hva slags informasjon lærerne oppfatter at de får fra prøvene, hvordan lærerne følger opp prøvene og hvordan prøvene påvirker lærernes undervisningspraksis.

Tittel

Teachers' beliefs and knowledge about standardized reading tests

Sammendrag

According to the framework for the national tests in Norway (The Norwegian Directorate for Education, 2009), the national tests are ment to be part of a comprehensive assessment system. The project explores teachers' perceptions of national tests in reading and other reading tests. The project has a multiple case design. Through interviews with teachers in grade eight at three lower secondary schools, and through observation of teachers in conversation about the tests, the project explores what information teachers perceive that they receive from the tests, how the teachers follow up tests and how the test system influence teaching practice.

Vitenskapelig sammendrag

According to the framework for the national tests in Norway (The Norwegian Directorate for Education, 2009), the national tests are ment to be part of a comprehensive assessment system. The project explores teachers' perceptions of national tests in reading and other reading tests. The project has a multiple case design. Through interviews with teachers in grade eight at three lower secondary schools, and through observation of teachers in conversation about the tests, the project explores what information teachers perceive that they receive from the tests, how the teachers follow up tests and how the test system influence teaching practice.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Monsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Standardized testing and social justice.

Monsen, Marte. 2015, Learning spaces for inclusion and social justice conference. HINNVitenskapelig foredrag

Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.

Monsen, Marte. 2014, Den sjette nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk. HINNVitenskapelig foredrag

Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.

Monsen, Marte. 2014, HINN, UIODoktorgradsavhandling

A critical view on the Norwegian reading-test system in light of student diversity.

Monsen, Marte. 2014, Celebrating Linguistic Diversity Conference, 2014. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »