Cristin-prosjekt-ID: 404566
Sist endret: 6. oktober 2016 14:27
Cristin-prosjekt-ID: 404566
Sist endret: 6. oktober 2016 14:27
Prosjekt

Studenters levekår

prosjektleder

Liv Susanne Bugge
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • Egen institusjon

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Lærerutdanning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2010 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studenters levekår

Sammendrag

Hovedmål: Kartlegge levekår for studenter ved avd. LUNA, Høgskolen i Hedmark. Vi vil se på sosioøkonomisk bakgrunn, økonomi, yrkesdeltakelse, tid brukt på studier og studieprogresjon. Det vil bli gjort en spørreundersøkelse, samt intervju med et utvalg studenter.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmål: Kartlegge levekår for studenter ved avd. LUNA, Høgskolen i Hedmark. Vi vil se på sosioøkonomisk bakgrunn, økonomi, yrkesdeltakelse, tid brukt på studier og studieprogresjon. Det vil bli gjort en spørreundersøkelse, samt intervju med et utvalg studenter.

Tittel

Living conditions of students in Norway

Sammendrag

We are going to study socioeconomic background and economic living conditions of Norwegian student teachers, and see if there is a relation to study progress. Questionnaire and qualitative interview will be used.

Vitenskapelig sammendrag

We are going to study socioeconomic background and economic living conditions of Norwegian student teachers, and see if there is a relation to study progress. Questionnaire and qualitative interview will be used.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Susanne Bugge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Gerd Nora Wikan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Flexible Studies as Strategy for Lifelong Learning.

Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora. 2016, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. HINNVitenskapelig artikkel

A comparison of kindergarten teacher students: On-campus/full-time versus flexible studies.

Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora. 2014, ATEE - Association for Teacher Education in Europe. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Student performance in teacher education in Norway: the impact of student,institutional and structural factors.

Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne. 2014, European Journal of Teacher Education. HINNVitenskapelig artikkel

A comparison of Kindergarten Teacher Students: On-campus/full-time versus flexible studies.

Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora. 2013, ATEE 38th Annual Conference 2013. HINNVitenskapelig foredrag

What can higher insitutions do to influence students' performance and progress?

Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne. 2013, ATEE 38th Annual Conference 2013. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »