Cristin-prosjekt-ID: 404583
Sist endret: 3. desember 2013, 13:16

Cristin-prosjekt-ID: 404583
Sist endret: 3. desember 2013, 13:16
Prosjekt

Læringsmiljø Hadeland

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Læringsmiljø

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2010 Slutt: 31. juli 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Læringsmiljø Hadeland

Sammendrag

Læringsmiljø Hadeland er ett av prosjektene i Udirs nasjonale satsing under paraplyen "Bedre læringsmiljø". Det er 19 skoler med i dette utviklingsprosjektet, som er organisert som blended learning. Det betyr at det brukes flere metoder i utviklingsprosjektet som fagdager, e-læring, veiledning og obseravsjon.

Vitenskapelig sammendrag

Læringsmiljø Hadeland er ett av prosjektene i Udirs nasjonale satsing under paraplyen "Bedre læringsmiljø". Det er 19 skoler med i dette utviklingsprosjektet, som er organisert som blended learning. Det betyr at det brukes flere metoder i utviklingsprosjektet som fagdager, e-læring, veiledning og obseravsjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Stephen Roderick Dobson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Kristin Elisabeth Søby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »