Cristin-prosjekt-ID: 404596
Sist endret: 28. november 2013, 13:28

Cristin-prosjekt-ID: 404596
Sist endret: 28. november 2013, 13:28
Prosjekt

Mine og dine - eller våre tekster? Mellomtrinnselevers interaksjon med tekster fra ulike religiøse og livssynsmessige tradisjoner innenfor enhetsskolens rammer.

prosjektleder

Sidsel Lied
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Religionsvitenskap, religionshistorie

Emneord

Identitet • KRL-faget

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2000 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mine og dine - eller våre tekster? Mellomtrinnselevers interaksjon med tekster fra ulike religiøse og livssynsmessige tradisjoner innenfor enhetsskolens rammer.

Sammendrag

Tema: Tekstpluralitet og identitet i KRL-faget Spørsmålsstilling: Hvordan bruker elevene tekstpluraliteten i KRL-faget når de arbeider med sin religiøse og livssynsmessige identitet? Evalueringsprosjektet er et totrinns følgeforskningsprosjekt: 1.trinn består av utarbeiding av teorigrunnlag. Teorigrunnlaget integrerer sentral teori fra ulike fagtradisjoner, bl.a. identitets- og fortellingsteori og sosialiserings- og livstolkingsteori. Det inkluderer også en kombinert analysemodell for analyse av både elev-tekster og -tegninger. 2.trinn består av gjennomføring av en empirisk og kvalitativt fortolkende undersøkelse blant grunnskolens mellomtrinnselever, med bakgrunn i teorigrunnlaget utviklet under trinn 1. Resultatet av undersøkelsen vil gi fundament for en validitetsvurdering av hypotesedannelsen i teorigrunnlaget, og skaffe ny og utvidet kunnskap om elevers religiøse og livssynsmessige identitetsutvikling i en plural kontekst. Planlagte aktiviteter: - Samarbeid med to-tre mellomtrinnsklasser i grunnskolen over 1 - 1 ½ år. - Innsamling av tekster og bildemateriale som elevene produserer i møte med tekstene i KRL-faget i denne tiden. - Analyse av elevarbeidene med fokus på spørsmålet: Hvilke tekster bruker elevene - og hvordan bruker de dem - når de skal gi uttrykk for sin oppfatning av det hellige eller Gud? Bruker de andre tradisjoners tekster annerledes enn tekstene fra egen tradisjon? - Formidling av resultatene gjennom en forskningsrapport og en fagbok med målgruppe lærere og studenter.

Vitenskapelig sammendrag

Tema: Tekstpluralitet og identitet i KRL-faget Spørsmålsstilling: Hvordan bruker elevene tekstpluraliteten i KRL-faget når de arbeider med sin religiøse og livssynsmessige identitet? Evalueringsprosjektet er et totrinns følgeforskningsprosjekt: 1.trinn består av utarbeiding av teorigrunnlag. Teorigrunnlaget integrerer sentral teori fra ulike fagtradisjoner, bl.a. identitets- og fortellingsteori og sosialiserings- og livstolkingsteori. Det inkluderer også en kombinert analysemodell for analyse av både elev-tekster og -tegninger. 2.trinn består av gjennomføring av en empirisk og kvalitativt fortolkende undersøkelse blant grunnskolens mellomtrinnselever, med bakgrunn i teorigrunnlaget utviklet under trinn 1. Resultatet av undersøkelsen vil gi fundament for en validitetsvurdering av hypotesedannelsen i teorigrunnlaget, og skaffe ny og utvidet kunnskap om elevers religiøse og livssynsmessige identitetsutvikling i en plural kontekst. Planlagte aktiviteter: - Samarbeid med to-tre mellomtrinnsklasser i grunnskolen over 1 - 1 ½ år. - Innsamling av tekster og bildemateriale som elevene produserer i møte med tekstene i KRL-faget i denne tiden. - Analyse av elevarbeidene med fokus på spørsmålet: Hvilke tekster bruker elevene - og hvordan bruker de dem - når de skal gi uttrykk for sin oppfatning av det hellige eller Gud? Bruker de andre tradisjoners tekster annerledes enn tekstene fra egen tradisjon? - Formidling av resultatene gjennom en forskningsrapport og en fagbok med målgruppe lærere og studenter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sidsel Lied

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

KRL - et mulighetenes fag! KRL - a subject of opportunities!

Lied, Sidsel. 2004, Hamar arbeiderblad. HINNKronikk

Barn og kristusbilder i en flerkulturell kontekst.

Lied, Sidsel. 2001, Kristusbilder II. HINNPoster
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »