Cristin-prosjekt-ID: 404599
Sist endret: 3. desember 2013 13:43

Cristin-prosjekt-ID: 404599
Sist endret: 3. desember 2013 13:43
Prosjekt

IT og medierelatert musikkdidaktikk

prosjektleder

Petter Dyndahl
ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap

Emneord

Læreplan • Informasjonsteknologi • Presse • Musikkpedagogikk • Didaktikk • Medier

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1996 Slutt: 30. juni 1999

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IT og medierelatert musikkdidaktikk

Sammendrag

Prosjektet er fundamentert på den omfattende FoU-virsomheten de prosjektansvarlige har stått for fra 1980-tallet og framover, bl.a. ved Hamar lærerhøgskole, Universitetet i Trondheim og i ulike kunstneriske sammenhenger. Målet er å utvikle faglig-pedagogisk refleksjon og beredskap i forhold til de utfordringer og behov som utdanningssektoren stilles overfor av myndigheter, teknologi og medier, f.eks. slik det formuleres i planen IT i norsk utdanning 1996-99, og i utdanningsreformer som reform 97 for grunnskolen, Reform 94 for videregående opplæring og i tillegg om IT til Rammeplan for allmennlærerutdanningen, 1996. Dette vil bli gjort ved å implementere IT-assisterte undervisnings- og studieformer i lærer- og etterutdanningen ved høgskolen, samtidig som det utvikles en analytisk didaktisk refleksjon over IT's og medias funksjoner i skolens musikkundervisning, såvel som i en høgskolepedagogisk kontekst. Prosjektet har dermedet allment aspekt ved at det sikter mot å utvikle en grunnleggende teknologisk og mediemessig kompetanse med basis i humanvitenskapelige forståelsesformer og verdier. Dette defineres som en nasjonal oppgave innenfor prosjektet, og fagmiljøet er iInnstilling fra "Norgesnettutvalget" til utredning av fagprofil og arbeidsdeling innen lærerutdanningene ved høgskolene (sept. 1996), foreslått som knutepunkt innenfor IT-assistert musikkdidaktikk. I tillegg prioriteres videreutvikling av et etablert internasjonalt kontaktnett innen fagfeltet høyt.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er fundamentert på den omfattende FoU-virsomheten de prosjektansvarlige har stått for fra 1980-tallet og framover, bl.a. ved Hamar lærerhøgskole, Universitetet i Trondheim og i ulike kunstneriske sammenhenger. Målet er å utvikle faglig-pedagogisk refleksjon og beredskap i forhold til de utfordringer og behov som utdanningssektoren stilles overfor av myndigheter, teknologi og medier, f.eks. slik det formuleres i planen IT i norsk utdanning 1996-99, og i utdanningsreformer som reform 97 for grunnskolen, Reform 94 for videregående opplæring og i tillegg om IT til Rammeplan for allmennlærerutdanningen, 1996. Dette vil bli gjort ved å implementere IT-assisterte undervisnings- og studieformer i lærer- og etterutdanningen ved høgskolen, samtidig som det utvikles en analytisk didaktisk refleksjon over IT's og medias funksjoner i skolens musikkundervisning, såvel som i en høgskolepedagogisk kontekst. Prosjektet har dermedet allment aspekt ved at det sikter mot å utvikle en grunnleggende teknologisk og mediemessig kompetanse med basis i humanvitenskapelige forståelsesformer og verdier. Dette defineres som en nasjonal oppgave innenfor prosjektet, og fagmiljøet er iInnstilling fra "Norgesnettutvalget" til utredning av fagprofil og arbeidsdeling innen lærerutdanningene ved høgskolene (sept. 1996), foreslått som knutepunkt innenfor IT-assistert musikkdidaktikk. I tillegg prioriteres videreutvikling av et etablert internasjonalt kontaktnett innen fagfeltet høyt.

Tittel

Music education, curriculum and instruction, in relation to IT and media

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Petter Dyndahl

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

IT-relatert musikkundervisning mellom moderne utopi og postmoderne ironi.

Dyndahl, Petter. 2000, IT og musikk i allmennlærerutdanningen : 27. - 31. oktober 1997. HINNVitenskapelig foredrag

IT som et musikkpedagogisk felt.

Dyndahl, Petter. 2000, IT og musikk i allmennlærerutdanningen : 27. - 31. oktober 1997. HINNVitenskapelig foredrag

IT og didaktikk mellom utopi og ironi.

Dyndahl, Petter. 2000, LærarITdanning 97 : 16. - 17. oktober 1997. HINNVitenskapelig foredrag

Musikkteknologi og didaktikk.

Dyndahl, Petter. 2008, utenTitteltekst. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »