Cristin-prosjekt-ID: 404604
Sist endret: 28. november 2013 13:03
Cristin-prosjekt-ID: 404604
Sist endret: 28. november 2013 13:03
Prosjekt

Rurale hushold og levekår

prosjektleder

Gerd Nora Wikan
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Finansiering

  • Egen institusjon

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1996 Slutt: 31. mai 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rurale hushold og levekår

Sammendrag

Rurale hushold og levekår : standard of living for rural households

Vitenskapelig sammendrag

Rurale hushold og levekår : standard of living for rural households

Tittel

Standard of living for rural households

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Nora Wikan

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Jan Hesselberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Rural development in Botswana.

Wikan, Gerd. 2003, HINNRapport

Cash, crops and cattle. A study of rural livelihoods in Botswana.

Wikan, Gerd. 2001, HINNRapport
1 - 2 av 2