Cristin-prosjekt-ID: 404661
Sist endret: 3. desember 2013 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 404661
Sist endret: 3. desember 2013 13:50
Prosjekt

Kalsiumakkumulering i planktoniske krepsdyr i 59 Hedmarkskommuner

prosjektleder

Svein Birger Wærvågen
ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Vitenskapsdisiplin

Emneord

Utbredelse • Kalsium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kalsiumakkumulering i planktoniske krepsdyr i 59 Hedmarkskommuner

Sammendrag

Kalsiumakkumulering i planktoniske krepsdyr i 59 Hedmarksinnsjøer. a) Utvikle en mikroanalysemetode for kalsiuminnhold i enkeltindivider av planktoniske krepsdyr. b) Studere sammenhengen mellom kalsiumkonsentrasjonen i organismene og i vannet. c) Få kunnskap om artenes økologiske tilpasninger og eventuelle arters sårbarhet som et verkøy for forvaltningen av utmarksområder med tanke på krepsdyrene som næring for fisk og deres egenart. Prosjektet vil bygge på materiale av dyreplankton (zooplankton) fra 59 innsjøer i Hedmark. Primært skal det analyseres kalsium på et nedfrosset zooplanktonmateriale fra disse innsjøene ved laboratoriet ved Universitetet i Oslo. I dette prosjektet som det her søkes FoU-stipend for å realisere, er svært mye forarbeid allerede gjort. Det er mulig å finne svært spennende og trolig unike resulater av krepsdyrarters utbredelse og mineralinnhold i relasjon til de miljøparametre og organismene lever i.

Vitenskapelig sammendrag

Kalsiumakkumulering i planktoniske krepsdyr i 59 Hedmarksinnsjøer. a) Utvikle en mikroanalysemetode for kalsiuminnhold i enkeltindivider av planktoniske krepsdyr. b) Studere sammenhengen mellom kalsiumkonsentrasjonen i organismene og i vannet. c) Få kunnskap om artenes økologiske tilpasninger og eventuelle arters sårbarhet som et verkøy for forvaltningen av utmarksområder med tanke på krepsdyrene som næring for fisk og deres egenart. Prosjektet vil bygge på materiale av dyreplankton (zooplankton) fra 59 innsjøer i Hedmark. Primært skal det analyseres kalsium på et nedfrosset zooplanktonmateriale fra disse innsjøene ved laboratoriet ved Universitetet i Oslo. I dette prosjektet som det her søkes FoU-stipend for å realisere, er svært mye forarbeid allerede gjort. Det er mulig å finne svært spennende og trolig unike resulater av krepsdyrarters utbredelse og mineralinnhold i relasjon til de miljøparametre og organismene lever i.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Birger Wærvågen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Nina Alstad Rukke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Dag Olav Hessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Calsium content of crustacean zooplankton and its potential role in species distribution.

Wærvågen, Svein Birger; Rukke, Nina Alstad; Hessen, Dag Olav. 2002, Freshwater Biology. HINN, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1