Cristin-prosjekt-ID: 404689
Sist endret: 14. september 2016 10:22
Cristin-prosjekt-ID: 404689
Sist endret: 14. september 2016 10:22
Prosjekt

IKT i undervisning - hva skjer?

prosjektleder

Per Arne Godejord
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Emneord

Helsepolitikk Komunikasjon medisin og helse • Læring • Motivasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 15. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IKT i undervisning - hva skjer?

Sammendrag

Dette er et studie med vekt på elever og lærere sine egne tanker og meninger om IT i læringssituasjonen, samt mine observasjoner og tolkninger av hva som skjer når IT introduseres i en læringssituasjon. Hovedproblemstillingen er som følger: 1.Hva skjer når IT introduseres i en læringssituasjon? 2. Hva skjer med lærerens pedagogiske/didaktiske handlinger når IT introduseres i læringssituasjonen 3. Hva skjer med elevenes læringslys når IT introduseres i læringssituasjonen På overordnet nivå søker jeg med dette å finne hva som faktisk skjer når IT benyttes i undervisningen. På detaljnivå vil jeg fokusere på elevens oppfatning av egen læringslyst når IT tas i bruk, og lærerens oppfatning av det samme. Videre vil lærerens og elevens oppfatning av hva som skjer med lærerens måte å undervise på når IT benyttes, være viktig. Sentrale spørsmål vil være: Er IT viktig for elevens læringslyst i seg selv, eller er det lærerens undervisningsmetoder som er avgjørende? Og påvirkes undervisningsmetodene av IT? Studien vil: 1.Gå inn på hva som skjer med undervisning og læringslyst i den videregående skole, når IT benyttes. (To grunnskoler vil bli benyttet som kontrollgrupper) 2.Etablere en teori på bakgrunn av de innsamlede data. 3.Etablere en, eller flere hypoteser, basert på teorien og teste den/disse mot de innsamlede data. Studiet er en kvalitativt studie der observasjoner og intervju med elever og lærere vil være vesentlig. Studien er basert på Grounded Theory (Glaser og Strauss 1967).

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et studie med vekt på elever og lærere sine egne tanker og meninger om IT i læringssituasjonen, samt mine observasjoner og tolkninger av hva som skjer når IT introduseres i en læringssituasjon. Hovedproblemstillingen er som følger: 1.Hva skjer når IT introduseres i en læringssituasjon? 2. Hva skjer med lærerens pedagogiske/didaktiske handlinger når IT introduseres i læringssituasjonen 3. Hva skjer med elevenes læringslys når IT introduseres i læringssituasjonen På overordnet nivå søker jeg med dette å finne hva som faktisk skjer når IT benyttes i undervisningen. På detaljnivå vil jeg fokusere på elevens oppfatning av egen læringslyst når IT tas i bruk, og lærerens oppfatning av det samme. Videre vil lærerens og elevens oppfatning av hva som skjer med lærerens måte å undervise på når IT benyttes, være viktig. Sentrale spørsmål vil være: Er IT viktig for elevens læringslyst i seg selv, eller er det lærerens undervisningsmetoder som er avgjørende? Og påvirkes undervisningsmetodene av IT? Studien vil: 1.Gå inn på hva som skjer med undervisning og læringslyst i den videregående skole, når IT benyttes. (To grunnskoler vil bli benyttet som kontrollgrupper) 2.Etablere en teori på bakgrunn av de innsamlede data. 3.Etablere en, eller flere hypoteser, basert på teorien og teste den/disse mot de innsamlede data. Studiet er en kvalitativt studie der observasjoner og intervju med elever og lærere vil være vesentlig. Studien er basert på Grounded Theory (Glaser og Strauss 1967).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Arne Godejord

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nord universitet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Slik vi ser det : hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning?

Godejord, Per Arne; Matberg, Laila Johansen. 2005, NORDRapport

IKT skaper både variasjon og læring - De første tanker fra et prosjekt om elevers oppfatning av IKT som læringsverktøy.

Godejord, Per Arne. 2004, NOKOBIT 2004, Session 5: IT/IS Learning and Education. NORDVitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2