Cristin-prosjekt-ID: 404898
Sist endret: 23. januar 2004, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 404898
Sist endret: 23. januar 2004, 00:00
Prosjekt

"Gode og hjelpeløse hjelpere." Læring som tilegnelse eller læring som deltakelse:Et spørsmål om komplimentære tilnærminger?

prosjektleder

Ove Sandell
ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2001 Slutt: 1. august 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Gode og hjelpeløse hjelpere." Læring som tilegnelse eller læring som deltakelse:Et spørsmål om komplimentære tilnærminger?

Sammendrag

Er streven for begrepsmessig enighet mellom kognitiv læringsteori og situert læringsteori bryet verd?

Vitenskapelig sammendrag

Er streven for begrepsmessig enighet mellom kognitiv læringsteori og situert læringsteori bryet verd?

Tittel

Learning as acquisition or learning as participation: A question of complementary approach?

Sammendrag

Is the struggle for a conceptual unification of research on learning between a cognitive learning theory and a situated learning theory a worthwhile endeavor?

Vitenskapelig sammendrag

Is the struggle for a conceptual unification of research on learning between a cognitive learning theory and a situated learning theory a worthwhile endeavor?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ove Sandell

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold
1 - 1 av 1