Cristin-prosjekt-ID: 404905
Sist endret: 14. april 2015, 09:46

Cristin-prosjekt-ID: 404905
Sist endret: 14. april 2015, 09:46
Prosjekt

Hvordan oppstår fortielser mellom arbeidstaker og arbeidsgiver?

prosjektleder

Kjersti E. Lien Holte
ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi ved Høgskolen i Østfold

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2003 Slutt: 1. september 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan oppstår fortielser mellom arbeidstaker og arbeidsgiver?

Sammendrag

Prosjektet innebærer en studie av hvorfor og hvordan fortielser oppstår i relasjonen mellom arbeisgivere og ansatte. Bakgrunnen for undersøkelsen er at stadig flere organisasjonsteorier og endringer i organisasjoner baseres på en åpen og bemyndigende dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som sjelden er realiteten. Det er gjort kvanitiative undersøkelser som viser at det er fortielser, så målet med dette prosjektet er å utrede hvordan og hvorfor det skjer.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet innebærer en studie av hvorfor og hvordan fortielser oppstår i relasjonen mellom arbeisgivere og ansatte. Bakgrunnen for undersøkelsen er at stadig flere organisasjonsteorier og endringer i organisasjoner baseres på en åpen og bemyndigende dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som sjelden er realiteten. Det er gjort kvanitiative undersøkelser som viser at det er fortielser, så målet med dette prosjektet er å utrede hvordan og hvorfor det skjer.

Tittel

What causes silence between employers and employees?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti E. Lien Holte

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold
1 - 1 av 1